Zet formatieve leeractiviteiten in

Wil je als VO-docent meer doen met formatieve activiteiten, om te zien waar je leerlingen nu staan? Maar weet je niet hoe je dit effectief doet? Bezoek dan onze gratis online-inspiratiemiddag!

Janneke van der Steen

Waarom?

Het is belangrijk om de formatieve leeractiviteiten in samenhang te ontwerpen. Formatieve leeractiviteiten worden namelijk steeds vaker ingezet op het voorgezet onderwijs, ter voorbereiding op summatieve toetsmomenten. Hoewel de toetsdruk afneemt door het verminderen van het aantal summatieve toetsmomenten, neemt de toets stress vaak toe: er hangt voor een leerling immers (nog) meer af van de summatieve toetsmomenten. Hoewel er met behulp van formatieve leeractiviteiten geoefend wordt, is de uitslag op die summatieve toetsen nog te vaak een verrassing in plaats van een bevestiging, voor zowel de docent als de leerling. Dit kan voorkomen worden door het inzetten van programma’s van formatieve leeractiviteiten. Maar hoe doe je dit?

Onderzoek Toets maken, hand, potlood, invullen

Inspiratiemidddag

De online-inspiratiemiddag vindt plaats in Teams. Speciaal voor jou gaat Janneke van der Steen, onderzoeker bij het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren van de HAN Academie Educatie daarom in op programma’s van formatieve leeractiviteiten: waarom is het belangrijk om de formatieve leeractiviteiten in samenhang te ontwerpen, en hoe ontwerp je een dergelijk programma? Vervolgens zal in verschillende workshops de gelegenheid zijn om aan de slag te gaan met verschillende aspecten van formatief evalueren. Er zijn maximaal 30 plaatsen per workshop, dus wees er snel bij!