Samenwerken: een vak op zich

Op het HAN Smart Region congres op 28 november ging 1 van de workshops over slimme vervoersconcepten. HAN-lector Els van der Pool liet de deelnemers via een spelvorm ervaren hoe complex een samenwerking tussen meerdere partijen kan zijn. Wat blijkt: samenwerken is een vak op zich.

null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Vanuit het lectoraat Human Communication Development is Els van der Pool met haar team betrokken bij het Smart Mobility-project: "De samenwerking tussen de partijen in dit project is complex, omdat de projectteamleden bij het ontwikkelen van een nieuw vervoerconcept handelen en communiceren vanuit verschillende kennisdomeinen, rollen en belangen. Wij monitoren de samenwerking binnen dat project vanuit ons vakgebied van human communication development."

Een app… helder toch?

Simpel gezegd gaat het in dit project om het ontwikkelen en toepassen van een app in een living lab. Els: "Aan de oppervlakte leken probleem en doelstelling daarbij helder en door iedereen gedeeld. Maar gaandeweg bleek dat toch niet helemaal zo helder te zijn. De verschillende partijen – vervoerders, reizigers, gemeenten en provincie – hadden naast een gedeelde ambitie natuurlijk ook andere, eigen belangen, standpunten en onderliggende waarden. Dat vertaalde zich bijvoorbeeld in het feit dat tempo een knelpunt was; de vervoerder wilde versnellen, terwijl de provincie nog bezig was haar visie zorgvuldig te ontwikkelen, zo bleek."

Van ‘gedoe’… … naar het ‘goede’

Els: "We hebben al die factoren in beeld gebracht, om bewustzijn én overzicht te creëren. Zo is een belangrijk aspect in samenwerken de spanning tussen opkomen voor je eigen stem en aanpassen aan het samenspel van het consortium. In de workshop hebben we dat geïllustreerd aan de hand van een oefening. De deelnemers – staand in een kring – lieten elk hun eigen geluid horen om dat geluid  vervolgens ‘tegelijkertijd’ en daarna ‘echt samen’ te maken."

Luisteren

"Om samen te werken, moet je naar elkaar luisteren," verduidelijkt Els. "Dat lijkt eenvoudig, maar blijkt vaak een uitdaging. Je kunt nog zoveel geld en technologie ergens in pompen, uiteindelijk komt het aan op het menselijke contact - human communication. Je bent zelf je instrument. Het draait om de relatie. En als je goed kijkt naar ‘gedoe’, dan zie je dat daar (qua letters) ook het ‘goede’ inzit. Daar zijn we steeds naar op zoek!"