Rondetafelgesprek met Koningin Máxima over leven lang ontwikkelen in de techniek

Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht op 25 juni het Gelders Vakmanschap bij het Apeldoornse gastbedrijf Hamer. Op het programma stonden, naast 3 bedrijfspresentaties tijdens de rondleiding door Hamer, Henk van Tongeren Water & Techniek en Evema Beveiliging & Communicatie, ook een rondetafelgesprek met alle betrokkenen over een actueel issue: een leven lang ontwikkelen in de techniek.

Koningin Maxima op werkbezoek Gelders Vakmanschap in Apeldoorn

Aan het rondetafelgesprek met de koningin nam een gemêleerd gezelschap deel. Onder meer de provincie Gelderland, WIJ Techniek, Koninklijke Metaalunie, SER, Bouwend Nederland, FNV, de HAN in de persoon van Gerrit Averesch en CNV Vakmensen over hun ervaringen en de effecten van de pandemie. Ook een verbindingscoach van Gelders Vakmanschap nam deel aan de tafeldiscussie.

Verbinden regionale partijen

De deelnemers waren unaniem: Koningin Maxima had zich inhoudelijk intensief voorbereid en stelde verdiepende vragen over een maatschappelijk actueel en zeer relevant thema. Haske van Aken, projectleider Gelders Vakmanschap: “Zij was onder de indruk van deze samenwerking en benadrukte het belang om juist regionaal partijen te verbinden om zo een leven lang ontwikkelen te realiseren.”

Vergoedingen voor bijscholing

Gelders Vakmanschap biedt om- en bijscholingsmogelijkheden om zo meer mensen te kunnen opleiden voor de technische sector. Zo wordt onder andere gewerkt met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun medewerkers of het aannemen van zij-instromers. Een verbindingscoach begeleidt hen daarbij.

Eind 2019 liep deze financiële regeling af. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vergoedingen beschikbaar gesteld voor bijscholing. Tijdens de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers die scholingstrajecten hebben gevolgd.

Peter Kerris, gedeputeerde Provincie Gelderland: “Juist nu is investeren in bij- en omscholing belangrijk, zeker in de techniek. We hebben grote ambities op het gebied van techniek, Energietransitie en bouw, daar hebben we iederéén bij nodig. Fantastisch dat Koningin Máxima ons Gelders voorbeeld heeft bezocht.”

Maxima kijkt bedrukt rondetafelgesprek Gelders Vakmanschap

Inzet verbindingscoach

Koningin Maxima wees erop dat er zeer veel initiatieven zijn binnen de techniek op het vlak van financiële ondersteuning van leren en ontwikkelen. Zij vroeg zich af waarom er in het 2e project van Gelders Vakmanschap in eerste instantie niet gekozen is voor vouchers, want dat werkt altijd goed?

Suzanne Reep, verbindingscoach van Gelders Vakmanschap: "Dat komt juist vanwege de vele initiatieven en middelen die er zijn. Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. De verbindingscoach wordt ingezet om mee te kijken naar het thema leercultuur en leven lang ontwikkelen binnen dat specifieke bedrijf. En welke initiatieven en middelen daar aan bij kunnen dragen. Om zo de werkgever én de werknemer verder te helpen. Wel is er door corona besloten om nieuwe vergoedingen ter beschikking te stellen. Dit kon snel georganiseerd worden door de laagdrempelige wijze van samenwerken binnen dit project.”

Hoe kunnen werkgevers zich ontwikkelen?

Anne de Jonge, adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Bouwend Nederland Regio Oost, heeft aan Koningin Maxima aangegeven dat Gelders Vakmanschap zich zeer goed inzet voor het bij-, na- en herscholen van werknemers.

De Jonge: "Echter, de uitdaging wat mij betreft ligt ook bij hoe we werkgevers in staat stellen zich te ontwikkelen. De bouw en infra, de sector namens welke ik spreek, kent een enorme maatschappelijke opdracht. Denk daarbij aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen, maar ook aan de enorme woningbouwopgave en stikstofproblematiek. Hoe nemen we het MKB mee en stellen we hen staat hun kennis te optimaliseren en tegelijk te investeren in hun organisaties? Dat slaagt alleen met de prikkel van een lange termijn visie en opdrachten. En áls zij inderdaad investeren in hun organisatie dan stimuleert dat in onze sector automatisch nut en noodzaak om te investeren in de bij-, na- en herscholing van hun medewerkers. Ondernemers moeten niet alleen opleidingen, maar ook hun organisatie in staat stellen zich te ontwikkelen. Daar vraag ik aandacht voor. Gelukkig werd dit aspect als actiepunt aangehaald en beaamd in het slotwoord van Koningin Maxima.”

Maxima rondetafelgesprek Gelders Vakmanschap met op achtergrond Gerrit Averesch

Bijscholing op de werkplek

Henk Boes, Actie-agenda LLO SER en Platform Talent voor Technologie (Techniekpact), vindt dat naast om-, her- en bijscholing voldoende instroom ook van groot belang is. Aan de koningin heeft hij aangegeven dat in het primair onderwijs de basis wordt gelegd van de vakman van de toekomst.

Boes: "Hier is nog steeds extra inzet voor nodig. Daarbij past een versterkte samenwerking tussen rijk en regio. De koningin vroeg nadrukkelijk hoe dit te verbeteren. Laten we samen de handschoen oppakken om de infrastructuur in de regio te gaan gebruiken om landelijke doelstellingen mede te realiseren. Ga nog meer dan nu in overleg en realiseer concrete projecten voor de man en vrouw op de werkvloer. Gelders Vakmanschap heeft met al haar verbindingscoaches laat zien dat het ook echt kan. Bijscholing op de werkplek!”

Bron: Gelders Vakmanschap
Fotografie: Rob Voss