Revalidatie-oplossing HAN voor CVA-patiënten gehonoreerd door NWA-Ideeëngenerator

Voor CVA-patiënten is continu trainen essentieel voor het terugwinnen van verloren functionaliteit. Om de uitstekende faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven, stellen onderzoekers van de HAN en de Sint Maartenskliniek een oplossing voor middels sensorische 'feed-forward'. Patiënten kunnen die al in de kliniek gebruiken en vervolgens inzetten in de leef- en werkomgeving. Dit HAN-project heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator een financiering van bijna € 50.000,- toegekend gekregen voor verder praktijkgericht onderzoek.

man met vr bril kijkt omhoog

Participatie thuis en in arbeidsproces

Immers, waarom wachten met feedback (achteraf) terwijl je eerder al signalen kunt geven om het beter te doen? Bovendien is bij een beroerte (CVA, Cerebrovasculair Accident) de sensoriek ook aangedaan.

"Herstel is in de gezondheidszorg gericht op zo spoedig mogelijke participatie thuis en in het arbeidsproces", legt HAN-docentonderzoeker Theo Theunissen (foto) uit. "Daarbij wordt geen aandacht besteed de sensoriek die ook is aangedaan, omdat dit wetenschappelijk lastig te constateren, subjectief en individueel is. In het project Straight Walking Again: Continuous Sensory Rehabilitation through Real-Time Feedforward (Movin(g) Reality) proberen wij sensorische 'feed-forward' te ontdekken.

Trainen met augmented reality bril en bewegingssensoren

Concreet betekent het dat patiënten na hun revalidatietraject in het revalidatiecentrum thuis gaan trainen met een augmented reality bril en bewegingssensoren op de benen. Dit in combinatie met een applicatie op de telefoon waarmee de patiënt leuke en veilige oefeningen kan doen en waarin de patiënt en behandelaar feedback krijgen over de (voortgang van de) training. 

Theunissen: "Gamification kan helpen om de patiënt gemotiveerd te houden of te stimuleren de oefeningen vaker te doen. Daarnaast zal de controlerende rol van de behandelaar, door het verkrijgen van inzicht in de resultaten van de training, ook stimulerend kunnen werken op de patiënt."

 

Hackathon Movingreality

276617 Videostill Hackathon movingrealityBekijk volledige video
Het project Movin(g) Reality gaat over revalidatie van CVA-patiënten. In dit filmpje zie je een korte uitleg over het idee van het concept.

Movin(g) Reality

Voor de Movin(g) Reality app hebben de onderzoekers een spel bedacht om thuis te spelen. In dit spel loopt de patiënt in zijn eigen omgeving en moet hij een ballon in de lucht houden door zijn knie hoog genoeg op te tillen tijdens het lopen en adequate heupflexie te trainen.

"Het beoogde effect van de app is dat oefeningen vaker worden gedaan, dat er betere feedback is over de resultaten van de oefeningen en de effectiviteit van de oefeningen hoger is", legt Theunissen uit. 

"Daarnaast zal door de thuistraining het aantal benodigde contactmomenten tussen behandelaar en patiënt verminderen, aangezien de behandelaar via de app de trainingsresultaten kan inzien en de training waar nodig kan aanpassen."

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de lectoraten Networked Applications en Data and Knowledge Engineering (Model-based Information Systems) van de HAN in samenwerking met onderzoekers en artsen van de Sint Maartenskliniek.

Over de NWA-Ideeëngenerator

Voor de NWA-Ideeëngenerator zijn bijna 500 aanvragen ingediend, waarvan er 37 zijn toegekend. Slechts 5 afkomstig van hogescholen en 32 van universiteiten. Dat de HAN 2 aanvragen toegekend heeft gekregen (naast het project Straight Walking Again ook het project Ambient technology), is een bijzondere prestatie voor de hogeschool en de betrokken onderzoekers.

Prille en vernieuwende onderzoeksideeën zijn vaak risicovol; er is een kans dat het project niet de verwachte uitkomsten oplevert. Dit type onderzoek is vaak lastig om gefinancierd te krijgen op de reguliere manier, omdat het risico te groot wordt geschat. De ideeëngenerator biedt dit onderzoeksidee een kans. De projectvoorstel is door de NWO beoordeeld op: maatschappelijke vraag en impact, risico en creativiteit van het idee en projectopzet.

Het onderzoek geeft wellicht direct resultaat, maar kan ook leiden tot een uitgebreider onderzoeksvoorstel of de conclusie dat het idee geen kans van slagen heeft.