Psychische problematiek: artikelen met praktische hulpmiddelen

In de berichtgeving over (psychische) hulpverlening gaat het vaak over wachtlijsten, incidenten en personeelstekorten. Vraag en aanbod sluiten duidelijk niet op elkaar aan. Maar wie bepaalt wat ‘passende zorg’ en ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ is? Lector Bauke Koekkoek en onderzoekers van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL schreven samen met externe collega’s een bundel artikelen met praktische hulpmiddelen voor het vinden van de ‘match'.

Groep studenten buiten in gesprek

Methodisch werken aan verbinding

Bijna iedere zorgprofessional vindt van zichzelf dat hij of zij het prima doet maar daar denken cliënten en collega’s toch soms net anders over. Wat een ‘goede relatie’ is, loopt dus nogal uiteen – en samen afstemmen is dus cruciaal. Hoe kun je methodisch samen werken aan passende zorg?

'Ieder mens heeft een 'match' met anderen nodig maar deze verbindingen ontstaan niet vanzelf. Bij psychische problematiek is die verbinding vaak nog belangrijker maar om verschillende redenen juist moeilijker te maken'', stelt Bauke Koekkoek, HAN-lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. 

'Van hulpverleners op het gebied van psychische problematiek wordt verwacht dat ze goed zijn in het vinden van een 'match'. Maar ook voor hen is niet altijd duidelijk wat helpt om die verbinding te maken - soms lukt het, soms niet. In de nieuwe bundel (pdf) beschrijven wij zo methodisch mogelijk wat kan helpen om de 'match' te vinden. We gaan uit van samenwerking als basis voor een verbinding tussen mensen.'

Methodisch samen werken aan passende zorg

'Methodisch samenwerken is niet eenvoudig maar valt wel te leren. Hulpverleners en studenten die bereid zijn om echt samen met de ander te zoeken naar de 'match', en in staat zijn zichzelf steeds kritisch onder de loep te nemen, zullen uiteindelijk meer en betere verbindingen maken met anderen', vervolgt Bauke Koekkoek. 'Dit boekje biedt handvatten daarbij'.

Naast Jessy Berkvens en Martijn Kole, bestuursadviseur en manager Lister / Academie maken de auteurs Bauke Koekkoek, Thijs Beckers en Mark van Veen deel uit van het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving dat gericht is op de verhouding tussen psychische problematiek, zorg en samenleving.

Voor studenten, professionals en cliënten

De nieuwe bundel artikelen biedt studenten, professionals en cliënten praktische hulpmiddelen voor het werken aan een ‘goede relatie’ en ‘samenwerken’. Het gaat om het vinden van de ‘match’: hoe kun je methodisch samen werken en ook weer tijdig stoppen?

  • Download de gratis bundel (pdf)
  • Vraag een - in beperkte oplage voorradige- papieren uitgave aan door een mail te sturen met naam, functie, organisatie en adres naar: 
    kenniscentrumhansociaal@han.nl