Ook de HAN is be(vlog)en over open science

Er gebeurt op de hogescholen veel om kennis uit praktijkgericht onderzoek zo open en toegankelijk mogelijk te delen. Dat is echter niet altijd even zichtbaar. Niet bij de HAN, en ook niet bij andere hogescholen. Daarom een vlog van je collega's.

CITC microscoop chip Novio Tech Campus wetenschapper

SURF wil laten zien wat er rond open science speelt in het land en nodigde hogescholen uit een vlog te maken. Het is een hele serie geworden. Na Hogeschool Rotterdam, Saxion en Fontys geeft nu de HAN een inkijkje.

Be(vlog)en over open science

Wat is open science ook alweer?

Open science staat voor het zo open en snel mogelijk delen van onderzoeksprocessen- en resultaten. Opdat andere onderzoekers en andere belanghebbenden zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de laatste kennis. Aan kennis die in de la blijft liggen, hebben we immers niet zo veel.

Hoe richten we open science in?

Open science is niet alleen het organiseren van de kennisinfrastructuur. Anders gezegd, het gaat niet alleen om hoe en waar we data opslaan en vindbaar maken. Het gaat ook om het tonen van doorwerking van nieuwe kennis. Anders gezegd, het gaat ook om het zichtbaar maken van de verschillende kennisproducten. Dat kan heel verschillende vormen aannemen: van een publicatie tot een online tool tot een persbericht. You name it. En tot slot gaat het ook om het actief voor het voetlicht brengen van kennisproducten bij de mensen die het betreft: de (toekomstige) professional die er zijn of haar beroepspraktijk mee kan verbeteren.

Meer weten?

In de Roadmap Open Science lees je meer over hoe de HAN invulling geeft aan open science. En SURF laat zien hoe andere hogescholen dat doen.