Onderzoek HAN naar gecombineerd auto en fiets voertuig

Een multidisciplinair team van 7 HAN-onderzoekers en -docenten werkt onder de naam "Think Big, Drive Small" aan een nieuw mobiliteitsconcept. Eerst wordt onderzocht wat een kansrijk product-markt-combinatie is in het segment tussen fiets en auto.

Arnhem fiets in winkelstraat

Streamlined Light Intelligent Mobility

Het multidisciplinair team van 7 HAN-onderzoekers en -docenten is afkomstig van CvVOSEECE, Automotive, Engineering, Informatica Communicatie Academie en de Faculteit Economie en Management

De HAN ontwikkeld al een mobiliteitsconcept genaamd SLIM (Streamlined Light Intelligent Mobility concept). De nieuwe studie onderzoekt de mogelijkheid van HAN om met partners uit het werkveld een onderneming te starten om het voertuigconcept uit te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen door:

  • Specificeren van kansrijke Product-Markt Combinaties (PMC’s) en daarbij horende specifieke SLIM-varianten
  • Identificeren van geïnteresseerde bedrijven en investeerders en definiëren van mogelijke samenwerkingsvormen
    • Uitwerken van de business case

Comfortabeler en sneller reizen

De HAN heeft een nieuw mobiliteitsconcept ontwikkeld dat veel minder energie verbruikt en minder ruimte inneemt dan de huidige auto en waarin je comfortabeler en sneller kunt reizen dan met een fiets. In het concept is een “Licht Elektrisch Voertuig” (LEV) ontwikkeld dat op bepaalde aspecten beter is dan een fiets en op bepaalde aspecten beter dan een auto.

Voertuigen van het SLIM concept, zullen zeker een voorname rol gaan spelen omdat ze veel minder gewicht en minder luchtweerstand hebben, waardoor er veel minder energie nodig is voor dezelfde prestaties.

Minder energie betekent ook minder grote batterijen nodig zijn en dat het elektriciteitsnetwerk minder wordt belast tijdens het laden. Dit betekent bovendien dat de kosten (TCO, afschrijving van investeringen en kosten per afstand) lager kunnen zijn dan de kosten van het rijden met een elektrische auto.

Variabele wielas

Het SLIM-concept is geoptimaliseerd om maximaal te gebruik te maken van het in de vorige alinea genoemde principe. Het heeft een wielgeometrie waarmee het mogelijk is om vanuit een hoge zitpositie overzicht te houden tussen het verkeer in de stad en zowel luchtweestand als wrijving te minimaliseren op hoge snelheid.

Tot nu toe is bij het ontwerpen van elektrische voertuigen nog nooit een concept getoond waarbij er sprake is van een variabele wielas. De ontwikkeling van het SLIM-concept is ontstaan uit diverse gerelateerde praktijkgerichte onderzoeken van HAN Automotive Research.

Commerciële kansen

De commerciële kansen van dit mobiliteitsconcept zijn gekoppeld aan de specificaties van het te ontwikkelen voertuig. Het SLIM-voertuig zal producteigenschappen bezitten die gekaderd zijn tussen de eigenschappen van een fiets en van een auto.

Het commerciële succes hangt af van de wijze waarop een producteigenschap voor een bepaalde doelgroep excelleert ten opzichte van bestaande alternatieve vervoersmiddelen. Het product kan succesvol worden geïntroduceerd als de juiste product-marktcombinatie is gevonden.

Op korte termijn heeft dit project een aanzuigende werking op externe bedrijven die samen met de HAN willen investeren en ondernemen. Het is een strategische keuze van de HAN om te onderzoeken of het mogelijk is om door actieve participatie in een nieuwe onderneming, het werkveld, het onderwijs en het onderzoek effectief met elkaar te verbinden.

Bron: HAN FT Onderzoekt!