Mentaal gezonde zaak: nieuw HAN arbeidsdeskundig project

Een op de 5 werkenden en een steeds groter aantal uitkeringsgerechtigden heeft last van psychische problemen. De aandacht voor toeleiding en werkbehoud van deze mensen neemt toe. Werkgevers willen hun werknemers vaak wel behouden voor de organisatie, maar het ontbreekt aan goed op het werkveld aansluitende kennis. Om meer inzicht te krijgen in ondersteuningsbehoeften van werkgevers bij werkenden met veelvoorkomende psychische problemen start de HAN het arbeidsdeskundig onderzoeksproject 'De mentaal gezonde zaak'.

null

Duurzaam werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Het project ‘De mentaal gezonde zaak; een arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers’ sluit aan bij de actuele ontwikkelingen en wordt gefinancierd door Instituut Gak. De afgelopen periode zijn er initiatieven genomen om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen. Deze samenwerking is bekrachtigd door het op 24 mei 2018 ondertekende convenant Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De perspectieven van de werkgevers, van de arbeidsdeskundigen en van de werknemers waar het om gaat zijn van wezenlijk belang. Het nieuwe project combineert kennis over de werksituatie, over de dienstverlening van arbeidsdeskundigen en over het functioneren van werknemers. Met het bevorderen van werkbehoud als doel.

Arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers

De onderzoekers postdoc Bouwine Carlier en promovenda Suzanne van Hees (zie hun artikel in het tijdschrift AD Visie, pdf) willen inzicht verwerven in factoren in de werksituatie die bijdragen aan werkbehoud van werknemers met veelvoorkomende psychische klachten.

'Wij willen op basis van het onderzoeksproject een goed onderbouwde en op het werkveld afgestemde arbeidsdeskundige handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: als dit aan de hand is, kun je dat doen.'