Masterclass Debra Trampe – associate lector Customer Insights

Op vrijdag 24 januari gaf ik een masterclass ter ere van mijn aanstelling als associate lector Customer Insights aan de Academie Business en Communicatie.

Beeld van bovenaf in auditorium met volle zaal voor presentatie

Dit evenement was ingebed in de afsluitende bijeenkomst van de minor Sales, waarbij studenten zich in een aan sales gerelateerd thema verdiepen en daar workshops over verzorgen voor professionals, studenten, docenten en onderzoekers. De masterclass is vergelijkbaar met de rede die lectoren uitspreken tijdens hun zogenaamde installatie. Het is een moment waarop de (associate) lector in de spotlight staat en het eigen kennisdomein toelicht.

Als associate lector Customer Insights richt mijn kennisdomein zich op klantinzicht. Het doel van het associate lectoraat Customer Insights is kennis ontwikkelen over de manier waarop klantinzicht ingezet kan worden om organisaties maximale impact op hun netwerk te laten maken en zodoende waarde creëren voor zowel de organisatie als voor externe stakeholders. Tijdens de masterclass was er veel aandacht voor projecten die binnen de driehoek onderzoek-onderwijs-organisaties plaatsvinden. Een aantal daarvan licht ik eruit:

Met een aantal gemeenten uit de regio kennis hebben we kennis ontwikkeld over de vraag hoe zij met inwoners kunnen communiceren, rekening houdend met de verscheidenheid aan inwoners. Over dit project schreven we eerder onder andere dit blog en een blog op Frankwatching.

Ook klantinzicht op het gebied van een groot mobiliteitsproject (Mobility as a Service—MaaS) kreeg aandacht. Daar kun je hier meer over lezen.

Een nieuwe project draait om het ontwikkelen van kennis over consumentenpercepties van volgsystemen in fysieke winkels. Deze volgsystemen helpen winkeliers hun winkelinrichting te optimaliseren doordat ze bezoekersstromen in de winkel kaart brengen. Consumenten kunnen ook baat hebben bij een optimalere winkelinrichting, doordat het hen een betere winkelervaring biedt. Maar om dat te bereiken is het nodig dat hun gedrag geregistreerd wordt, ook al gaat het alleen om algemene kenmerken zoals geslacht en leeftijdscategorie, geen gegevens die zijn te herleiden tot individuen. Met het oog op discussies over het registreren, opslaan en gebruiken van consumentendata in online winkels is het belangrijk te weten hoe consumenten tegen dergelijke volgsystemen aankijken. Met de Retail Versneller en de minor Retail en Winkelmanagement aan de HAN hebben we licht geworpen op deze vraag.

Op dit moment ben ik met tweedejaars studenten Commerciële Economie (CE) aan het verkennen in hoeverre de opleiding aansluit op wat er door werkgevers gevraagd en geëist wordt van CE-ers. Deze kennis kan fungeren als belangrijke input bij het vormgeven en aanpassen van het curriculum. Ten slotte staat er een nieuw project op stapel, samen met Lutto, een app die ondersteuning biedt bij rouw.