Maaike Hermsen nieuwe lector 'Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking'

Maaike Hermsen is met ingang van 1 september benoemd tot nieuwe HAN-lector 'Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking'. Zij was voorheen associate lector 'Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking'. Het lectoraat is in 2008 gestart en gaat nu een volgende (3de) periode van 4 jaar in.


Betekenisvolle verbinding

De centrale onderzoeksvragen voor de nieuwe periode van het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking zijn:

  1. Hoe kan het aangaan van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten worden verbeterd?
  2. Hoe kan worden bijgedragen aan de normatieve professionalisering van beroepskrachten in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking?

Netwerksamenwerking en professionalisering

Trotse lector Maaike Hermsen: 'We leggen in de komende periode niet alleen meer nadruk op het aangaan van een verbinding vanuit (gelijk)waardige betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking zélf.'

'Het gaat daarnaast ook om meer nadruk op het aangaan van een netwerksamenwerking met deze kwetsbare cliënten én om het accent op de normatieve professionalisering van de (toekomstige) beroepskrachten in de gehandicaptenzorg.'

Onderzoek, onderwijs en innovatie in de praktijk

Samen met diverse partijen uit het werkveld wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en naar de normatieve professionalisering van beroepskrachten.

Met het oog op levensloopbestendige zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg is het van belang dat inzichten uit praktijk en onderzoek een plek krijgen in het onderwijs aan de hbo-studenten als toekomstige professionals.

Het lectoraat levert hier een bijdrage aan door afstudeerprojecten, specialisatie op het gebied van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking en in het onderwijsprogramma van de opleidingen Social Work en Pedagogiek.

Trots op de opbrengst

In de nieuwe lectoraatperiode wordt voortgebouwd op de opbrengsten van het HAN-lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking.