Lidy Okkerman gepromoveerd op middenmanager en kostenbeheersing

De middenmanager in het ziekenhuis moet de kwaliteit en veiligheid van zorg bewaken en met zijn of haar afdeling met minder geld hetzelfde doen of met hetzelfde geld méér doen. Welke methoden, kennis en kunde zijn daarvoor nodig en hoe kan de organisatie daarin faciliteren? Voor Lidy Okkerman, onderzoeker bij het HAN-lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en docent bij diverse bachelor- en masteropleidingen, vormden deze vragen het uitgangspunt van onderzoek. Zij is op 3 december bij de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het onderzoek 'De middenmanager en kostenbeheersing in het ziekenhuis'.

ambulance bij ingang ziekenhuis

Lidy Okkerman neemt de bul voor haar promotie in ontvangst uit handen van haar begeleider en promotor prof. dr. Ben Dankbaar, emeritus hoogleraar Innovatiemanagement, RU.

Het doel van het onderzoek van Lidy Okkerman was om inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden die de middenmanager nodig heeft om samen met de professionals in zijn werkeenheid en met onder druk staande financiële middelen verantwoorde (effectief, efficiënt, humaan) patiëntenzorg te organiseren. 

Verantwoorde patiëntenzorg en kostenbeheersing

De vraagstelling was ook gericht op inzicht in de (organisatorische) voorwaarden waaronder die kennis en vaardigheden effectief kunnen worden ingezet: hoe kan de organisatie de middenmanager faciliteren? 'De middenmanager in het ziekenhuis moet de kwaliteit en veiligheid van zorg bewaken en tevens met zijn afdeling met minder geld hetzelfde doen of met hetzelfde geld méér doen', licht Lidy Okkerman toe. 'Hij of zij moet voorstellen tot bezuinigingen zoeken in het efficiënter organiseren van het zorgproces. Welke methoden gebruikt hij of zij, welke kennis en kunde heeft hij/zij nodig en welke organisatorische voorwaarden zijn van belang?'

Efficiënter organiseren van zorgproces

'Bij het efficiënter organiseren van zorgprocessen is het belangrijk dat middenmanagers meer oog hebben voor de gevolgen hiervan voor aanpalende zorgafdelingen en werkeenheden in het ziekenhuis en ook in regionaal samenwerkingsverband', stelt de promovenda.

'Daarnaast moeten ze méér zicht hebben op de gevolgen van hun bezuinigingsmaatregelen voor de zorgprocessen op de zorgafdeling om ongewenste situaties en meerkosten uit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid te voorkomen.'

Concrete aanbeveling

De inzichten uit het onderzoek dragen bij aan de actuele discussies over aard en inrichting van professionele organisaties en de rol van het management. Een aanbeveling uit het onderzoek is om managers uit zorg- en ondersteunende diensten voor een deel gezamenlijk op te leiden en bij te scholen.

'Skill mix': optimale inzet van professionals

Het promotieonderzoek sluit aan bij de onderzoekslijnen van het HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg en het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Een van de thema's daarin is de 'Skill mix': optimale inzet van professionals. Hierin onderzoekt het lectoraat slimmer organiseren en innovatieve toekomstbestendige modellen in de gezondheidszorg.

Bronnen: HAN en Radboud Universiteit