18 projecten van de HAN krijgen subsidie toegekend

Liefst 18 onderzoeksprojecten van de 26 ingediende voorstellen zijn in de KIEM-hbo call 2019 gehonoreerd. Elk van deze projecten ontvangt een subsidie via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA van maximaal € 20.000,-. De projecten starten in de eerste helft van 2020. De looptijd is maximaal een jaar.

Motoropstelling KIEM-project

Wat is KIEM-hbo?

KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen, zoals haalbaarheidsstudies. De regeling is themavrij. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Welke 18 HAN-projecten krijgen subsidie?


De gehonoreerde projecten vanuit de HAN richten zich op zeer uiteenlopende thema’s. Hieronder staat de titel van het project en de projectleider van de gehonoreerde projecten weergegeven:

 • De Verpleegkundig Specialist-ggz in huisartsenpraktijken – Anneke van Vught
 • Dynamisch op Weg –  Josephine Engels
 • EduBack –  Lilian Beijer
 • Kletsbot: proof of concept empathische chatbot voor ouderen – Jonathan van Deutekom
 • ParkinsonNet als lerend netwerk: de professional als sturende kracht – Wietske Kuijer
 • Samen werk maken van vitaliteit – Lineke van Hal
 • Zakg€ldProject – Carinda Jansen
 • AUTOmated CAN variables lDentification tool (AUTOCAN-ID) – Moksheeth Padarthy
 • COOK3R – Ivo Maathuis
 • E-Step Voorwaarts – Pieter Dekker
 • HUman-like Behavior of Robotic tn-vehicle Sysfems (HUBRtS) – an exploratory study -Abhishek Tomar
 • IJssel Stresstest – Ruud de Boer
 • Integraal Robotiseren – Vincent Wiegel
 • MIEP: Monteurs en de lmpact van Elektrificatie op hun Professie – Marith Dieker
 • Smart Rivers Method – Maria Barciela Rial
 • The Smart Mould Design Netwerk (SoD Netwerk) – Didier Polling
 • VITE: Veilig ldentificeren in Telefoongesprekken – Mischa Corsius
 • Voorspelling thermo mechanische reactie van metaalgeprinte producten- Herold Cremer

Wij wensen alle projectleiders en andere betrokken HAN-medewerkers veel succes met hun project!

Heb je ook een innovatief onderzoeksidee?

Kijk dan naar de subsidiemogelijkheden op de site van CvVO.