Kennis hoger onderwijs en bedrijfsleven gebundeld in AI-hub Gelderland

Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen wil de HAN University of Applied Sciences een AI (Artificial Intelligence)-hub voor Gelderland opzetten. Een van de doelstellingen is de realisatie van een praktijkgerichte master Applied Data Science. Betrokkenen en experts van de HAN op het AI-domein wisselden op dinsdag 19 februari met elkaar van gedachten tijdens een korte startbijeenkomst.

man met vr bril kijkt omhoog

Innovatieve bedrijven tonen interesse

Tijdens de energieke bijeenkomst bleek dat het niet alleen om AI (Artificial Intelligence) gaat, maar om ook om data science en big data.

Over de opzet van de AI-hub wordt meer duidelijk tijdens de Dutch Technology Week (van 21 tot 25 mei). Toch hebben diverse grote organisaties in de regio Arnhem-Nijmegen via VNO-NCW al interesse getoond. Denk aan:

Ook andere innovatieve bedrijven willen aansluiten. Men wil graag kennis opbouwen en benutten waar het gaat om AI, maar zeker ook talenten aantrekken of behouden.

Realiseren brede onderzoeksgroep

Peter Koburg, directeur van de HAN Informatica Communicatie Academie (ICA), HAN-lector Stijn Hoppenbrouwers van het Centrum IT+Media en Lilian Prevoo, directeur HAN Masterprogramma’s, hebben het initiatief genomen om interfacultair kennis te gaan delen rondom AI.

Bij de Radboud Universiteit is professor Tom Heskes en zijn collega Jan Willem Dijk ook bezig geweest om interfacultair een groep van AI-experts en betrokkenen bijeen te krijgen. Het is daarom de bedoeling om een brede onderzoeksgroep rondom AI met kennisinstellingen, (grote) organisaties en overheden te creëren.

HAN-docenten enthousiast

Bij de HAN worden in elk geval de mogelijkheden van een praktijkgerichte master Applied Data Science verkend. Een aantal HAN-docenten vanuit HBO-ICTHAN Automotive Engineering en Life Sciences zien dat zeker zitten en willen hier graag in participeren. De HAN wil hiervoor een speciale AI-groep samenstellen.

Neem contact op!

Heb je ook interesse in deze AI-hub en/of het voornemen tot een master Applied Data Science? Neem dan contact op met:

Stijn Hoppenbrouwers, HAN-lector Centrum IT+Media

Lilian Prevoo, directeur HAN Masterprogramma’s