Impact van intensive care: indringende inkijk

In het boek 'Impact van de Intensive care' staan de verhalen van 22 voormalig IC-patiënten, naasten en IC-verpleegkundigen. Ze getuigen elk voor zich van de dringende behoefte aan familie- en patiëntgerichte IC-zorg op alle IC’s als landelijke norm. De stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC), zet zich hier sinds 2015 voor in. Lilian Vloet, HAN-lector Acute Intensieve Zorg en voorzitter FCIC, was betrokken bij de redactie van de bundel en schreef het nawoord.

Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 80.000 patiënten op de IC opgenomen. Uit de verhalen in 'Impact van de Intensive Care' blijkt de diepe indruk die een kritieke ziekte, de intensive care behandeling en de veelal moeizame strijd op weg naar herstel op de betrokkenen maakte.

De gevolgen kunnen uit fysieke, psychische (PTSS, depressie, angststoornis) en cognitieve schade bestaan, met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Sinds 2012 staan deze verschijnselen bekend als Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Werken aan beperken impact IC-opname

Om gezamenlijk de impact van een IC-opname te beperken heeft de FCIC in 2017 heeft een patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten (IC Connect) ingesteld. Samen voeren ze een intensieve lobby voor bekendheid van PICS en voor IC-nazorg voor patiënten en naasten. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care werken nu aan de ontwikkeling van een landelijke Richtlijn IC-nazorg en revalidatie. 

Meer informatie?
Kijk voor informatie over FCIC, PICS(F), IC-nazorg, familie en patiëntgerichte intensive care zorg en projecten op: