Hogere erkenning voor methodiek IAG

De methode Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Dit betekent dat uit nationale studies, internationale meta-analyses en reviews blijkt dat IAG positieve effecten heeft op het verminderen van de gedragsproblemen van jongeren en gezinnen. Een fantastische mijlpaal, ook voor onze post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling.


De HAN is samen met verschillende landelijke samenwerkingspartners verbonden aan het landelijke Platform IAG, waarin 25 zorgaanbieders en 4 hogescholen samenwerken aan de voortdurende kwaliteitsverbetering van IAG, en mede-eigenaar van de methodiek IAG. Vorig jaar december heeft dit landelijk platform de nieuwe erkenningsaanvraag voor de herschreven methodiek IAG ingediend bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Met behulp van werkgroepen is de IAG basishouding concreet gemaakt en kwam er meer inzicht op de uitvoering en effecten van IAG. 

Erkenning: volgens eerste aanwijzingen effectief

Onlangs is de aangepaste aanvraag beoordeeld door de erkenningscommissie en maakte de methodiek IAG een stap op de effectladder van de databank, namelijk naar trede 3: doeltreffend. Dit betekent dat de methodiek volgens de eerste aanwijzingen effectief is. Anita Verstegen, coördinator van de post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling zegt: “Wat een prachtig resultaat van een sterke samenwerking in het Landelijk platform IAG. We zijn, als opleider van intensief ambulant gezinsbehandelaren, iedereen die heeft bijgedragen aan deze mijlpaal ontzettend dankbaar!”