Health in 2020: “Ons netwerk is enorm vergroot”

Ogen openen, kansen zien en doorpakken. Dat waren grofweg de ambities van Health voor 2020. “We mogen van een geslaagd jaar spreken”, vinden Miranda Laurant en Lisbeth Verharen, programmamanagers Health, “zeker nu alle HAN-academies gecommitteerd zijn aan het doel samen sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.”

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel staande studente geeft uitleg

Waar te beginnen als het gaat om het benoemen van de Health-successen van 2020? Zijn het de 5 leergemeenschappen die dit jaar vorm en inhoud kregen? De matchmaking-bijeenkomsten? Of zit het in de integrale aanpak? “Het is alles samen”, stelt Miranda. “De optelsom laat zien dat het Health-netwerk dit jaar enorm is vergroot. Er zijn zoveel meer onderzoekers, docenten, opleidingen en projecten aangehaakt. Precies dat is nodig om samen verschil te maken.”

Civic entrepeneurs zetten stappen

Die brede uitrol is deels te danken aan de inzet van civic entrepeneurs. “Aan het begin van het jaar stonden we als Health voor de uitdaging om cross-overs tussen verschillende disciplines te realiseren”, legt Miranda uit. “Met de aanstelling van 16 civic entrepeneurs - voor elke academie 1 of 2 - zijn hierin flinke stappen gezet. Binnen hun ‘eigen’ academie zoeken zij naar kansen en mogelijkheden. Zo vormen ze samen de oren en ogen van Health. In dit eerste jaar gingen ze op pad met vragen als: ‘Wat gebeurt er binnen ‘mijn’ academie?’, ‘Wat past bij Health?’ en ‘Waarin kunnen we samen optrekken?’”

Integrale aanpak

“We merken dat die civic entrepeneurs gedreven zijn. Ze hebben echt een passie voor het thema gezondheidsverschillen”, vult Lisbeth aan. “Daarmee spelen ze een cruciale rol in het verbinden van de domeinen gezondheid en welzijn en vakgebieden als bouwkunde, industrieel ontwerpen of HR-management. Die integrale aanpak is hard nodig. De groeiende kloof tussen hoogopgeleid en laagopgeleid, tussen arm en rijk, is immers een hardnekkig probleem dat om een brede, systemische benadering vraagt.”

Verrassende invalshoeken

Daarom zijn Miranda en Lisbeth ook verheugd over bijvoorbeeld de 3 projecten die voort zijn gekomen uit de multidisciplinaire matchmaking-bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Miranda: “Die projecten gaan over duurzame inzetbaarheid van werknemers, empathisch wonen en de ontwikkeling van een gezonde-leefplekmeter. Onderzoekers van verschillende academies trekken met elkaar op en komen tot verrassende invalshoeken om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.” 

Leergemeenschappen krijgen vleugels

Ook is het bemoedigend te zien hoe de 5 leergemeenschappen van Health dit jaar vleugels kregen. Lisbeth: “Docenten, onderzoekers en studenten van allerlei disciplines werken hierin enthousiast samen. Goed ook hoe elke leergemeenschap zich op haar eigen, authentieke manier ontwikkelt. Zo nodigt Technology for Health regelmatig externe gastsprekers uit om voorbeelden uit de praktijk te bespreken. Of neem de leergemeenschap Laaggeletterdheid, die lanceerde dit jaar een VR-simulatie laaggeletterdheid. Een tastbaar product waar onderwijsmodulen omheen worden gebouwd.”  

Als een olievlek

Daarnaast viel het Miranda en Lisbeth op dat in steeds meer subsidieaanvragen aandacht is voor het speerpunt Health. “Laatst zag ik een voorstel voorbijkomen van Voeding en Diëtetiek waarin mensen met een lage sociaal-economische status actief meegenomen worden”, vertelt Lisbeth. “Door zoiets groeit het vertrouwen dat focus Health zich als een olievlek verspreidt.” Verder kwamen in 2020 verschillende externe projecten van de grond waarin de HAN samenwerkt en aandacht vraagt voor gezondheidsverschillen. Voorbeelden zijn het platform Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen en het consortium Topfit. Initiatieven die goed bij Health passen omdat ze inzetten op een gezonde leefomgeving en toename van het aantal gezonde levensjaren. 

Klaar voor het nieuwe jaar

“Laten we niet vergeten dat Health dit jaar een begin maakte met een boek over armoede. Dat de Armoede Experience offline en online plaats vond, dat we een zeer geslaagd Health webinar organiseerden en aan de slag zijn gegaan met de finetuning van het conceptuele model dat aan de basis ligt van het Health-programma.” Bij elkaar te veel om op te noemen”, beamen Miranda en Lisbeth. En meer dan genoeg om de komende jaren samen op door te gaan. “Wij zijn er klaar voor!”