HAN opent op Technology Talks innovatiehub iXperium Health

Een hub voor innovatie in zorg en welzijn op de HAN onder de naam iXperium Health, is op 23 januari tijdens het open huis event Technology Talks officieel geopend. Een druk bezocht event met ruim 150 bezoekers. In iXperium Health werken professionals uit de zorg en welzijn samen met onderzoekers, opleiders en studenten van de HAN aan vragen rondom de toepassing van technologie in zorg en welzijn. Wat kun je er doen?

kind raakt zorgrobot aan iXbites

Zelf technologie inzetten

Technology talks is een initiatief van het iXperium Health en de Zorgalliantie en bood interessante inzichten voor zorg- en welzijnsprofessionals in de 1e en 2e lijn, mantelzorgers, naasten, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en managers in domeinen zorg en welzijn. Zowel voor professionals in zorg en welzijn als voor studenten en opleiders van opleidingen is het belangrijk om:

 • Met nieuwe technologie kennis te maken
 • Te weten hoe je kennis up-to-date kunt houden
 • Ervaring op te doen
 • Zelf technologie in te kunnen zetten

​De HAN geeft aan het belangrijk dat zowel studenten en opleiders als professionals uit het werkveld een veilige en goed geoutilleerde plek hebben om te kunnen experimenteren, kennis te delen en samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarvoor is iXperium Health bedoeld.

Omgang met nieuwe technologie in zorg en welzijn

Studenten werken vanaf hun 1e studiejaar in het iXperium Health. Zij kunnen daar onder meer leren hoe ze

 • Prototypes maken met 3D-printers
 • Leren tijdens hun stage werken met sociale robots, zoals Pepper en Tessa
 • Leren VR (virtual reality) toe te passen in therapie

Alle opleidingen binnen het thema zorg en welzijn gaan gebruikmaken van iXperium Health.

Aanbod voor professionals

Voor professionals uit de zorg en welzijn gaat iXperium Health trainingen, cursussen, symposia en demonstraties aanbieden voor het werkveld. Vraagstukken uit de praktijk dienen als stage- of afstudeeropdrachten voor studenten.

Verder werken lectoren, onderzoekers en professionals aan onderzoek naar de rol en mogelijkheden van technologie in de zorg en welzijn. In het iXperium Health werkt de HAN onder andere samen met de volgende partners:

 • Siza
 • Pluryn
 • RIBW Nijmegen & Rivierenland
 • Radboudumc

Overigens heeft de HAN al een uitgebreid netwerk rondom het thema Leren met ICT: iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Kennis vanuit dit netwerk is ook direct toegankelijk voor opleiders, studenten en professionals van het netwerk van de innovatiehub iXperium Health.