HAN-onderzoeker Suzanne Haeyen wint posterprijs NVvP

Dr. Suzanne Haeyen, HAN-docentonderzoeker Vaktherapie en beeldend therapeut, heeft op het Voorjaarscongres voor Psychiaters de posterprijs van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) gewonnen. Haar poster over een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) naar effecten van beeldende therapie is als beste gekozen uit de 66 gepresenteerde posters. Een geweldige erkenning voor haar innovatieve praktijkonderzoek!

portretfoto bijzonder lector Suzanne Haeyen

Wetenschappelijke onderbouwing beeldende therapie

In de geestelijke gezondheidszorg is beeldende therapie een veel gebruikte vorm van behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Beeldende therapie mist echter nog een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Suzanne Haeyen heeft in het kader van haar promotieonderzoek een RCT uitgevoerd om de effecten van beeldende therapie op psychologische functioneren en welzijn te onderzoeken. 

Reductie problematiek, versterking welbevinden

Beeldende therapie voor persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C blijkt aantoonbaar effectief. Suzanne Haeyen toonde in haar promotieonderzoek de ‘Effecten van beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C’ voor het eerst wetenschappelijk aan dat beeldende therapie werkt bij cliënten met emotioneel-impulsieve, angstig-vreesachtige persoonlijkheidsstoornissen. De onderzochte interventie is relatief kortdurend (10 weken) en leidt tot vermindering van symptomen.