HAN en Innoveins ontwikkelen Ecosystem Scan for Smart Innovation

De HAN en Innoveins lanceren medio 2019 de BESSI: de Business Ecosystem Scan for Smart Innovation. Innoveren als mkb-bedrijf anno nu, dat is allang geen onemanshow meer. Welke partners heb je nodig? En hoe geef je zo’n samenwerking vorm?

portret Maarten van Gils

Roadmap door innovatie- en co-creatieproces

Innoveins is een samenwerkingsnetwerk voor bedrijven en bedrijvenclusters op het gebied van plant en techniek. Samen met het HAN-lectoraat Smart Business wordt de uitdaging aangegaan om een scan te ontwikkelen die bedrijven als een roadmap door een innovatie- en co-creatieproces moet gaan leiden. Kostenbesparend, efficiënter, succesvoller samenwerken aan innovatie: dat zijn de doelen.

Valkuilen en kritische succesfactoren

Pim Deuling, founder van Innoveins: 'Binnen Innoveins zijn diverse bedrijvenclusters al aan de slag om technologische innovaties toepasbaar te maken voor hun eigen bedrijfsvoering. Echter, om Industry 4.0 gedreven producten en diensten daadwerkelijk in te kunnen zetten, is nauwe samenwerking tussen eindgebruikers en leveranciers cruciaal.'

'Maar hoe zorgen coalities van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden ervoor dat zij door co-creatie daadwerkelijk tot implementatie over kunnen gaan? Welke ontwerpeisen worden gesteld aan deze samenwerkingsverbanden? Wat zijn valkuilen en wat zijn kritische succesfactoren? Samen met de HAN gaan wij antwoord geven op deze vragen!'

Open innovatie gebruiken om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen

Innoveins werkt nauw samen met het Kenniscentrum Business Development & Co-creation. De lectoraten binnen dit kenniscentrum van de HAN richten zich op het vergroten van het innovatieve vermogen en daarmee de toekomstbestendigheid van organisaties.

Het Lectoraat Smart Business geeft expliciet invulling aan de behoefte tot kennisontwikkeling rondom het vraagstuk hoe (samenwerkende) mkb’ers slimme technologie kunnen toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren. Open innovatie en ecosystemen zijn daarbij onderwerpen waar het het lectoraat, samen met studenten en het mkb, concreet invulling aan zal geven.

Maarten van Gils, lector Smart Business: 'Innoveins is voor ons een prachtig voorbeeld van een ecosysteem dat volledig is gericht op innovatie. Het ondernemersgedreven karakter van de te ontwikkelen innovaties sluit naadloos aan bij onze praktijkgerichte aanpak waarin we nieuwe bedrijfsmodellen willen ontwikkelen én implementeren. Dat maakt Innoveins een ideale partner om nieuwe kennis mee te ontwikkelen rondom co-creatie en ecosystemen.'

Over Innoveins

276639 Videostill InnoveinsBekijk volledige video
Binnen Innoveins werken organisaties samen die innoveren op het gebied van plant en techniek. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden.

BESSI: co-creatie van studenten, lectoraat en Innoveins

Door onderzoekers van het lectoraat en enkele studenten van de minor Smart Industry wordt praktijkonderzoek verricht binnen diverse Innoveins-clusters. Deze werkzaamheden zijn erop gericht dat studenten concrete, ondernemersgedreven innovatievraagstukken oplossen. Bovendien worden deze projecten gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de werking van diverse co-creatieprocessen.

Uiteindelijk moet het partnerschap van Innoveins en de HAN leiden tot de ontwikkeling van een Business Ecosystem Scan for Smart Innovation (BESSI); een wetenschappelijk onderbouwd model dat bedrijven helpt om sneller, beter en goedkoper middels co-creatie te kunnen innoveren. De presentatie van BESSI vindt naar verwachting medio 2019 plaats. Deze samenwerking vloeit voort uit een KIEM-hbo subsidie die de samenwerking tussen hogescholen met het midden- en kleinbedrijf stimuleert.

Bron: Innoveins