HAN-docent Joos Meesters gepromoveerd op 'leefwereld jongeren'

HAN-docentonderzoeker dr. Joos Meesters is op 22 januari aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht gepromoveerd op haar onderzoek: ‘Ruimte voor Opgroeien, jongeren en het belang van de informele wereld’. Welke betekenis geven jongeren aan de ongeorganiseerde vrije tijd die ze thuis, op straat en online in de virtuele ruimte doorbrengen? Wie en wat zijn belangrijk voor hen en wat betekent dit voor hun opgroeien?

Studenten HAN Pabo Arnhem zitten in lokaal achter laptop in groepjes.

Burgerschap en civil society

Joos Meesters heeft samen met HAN-studenten PedagogiekVaktherapie en jongerenwerkers van Tandem Welzijn van 2011 tot 2016 in Nijmegen participatief onderzoek gedaan naar de informele wereld van 178 jongeren in de leeftijd van 10 tot 21 jaar. Onderzoek naar de informele wereld van jongeren en uitgaan van hun leefwereld sluit aan bij een relationele interpretatie van de maatschappelijk actuele concepten ‘burgerschap’ en ‘civil society’.

Jeugdzorgbeleid

Het huidig overheidsbeleid voor het creëren van een goed klimaat voor jeugdigen om op te groeien is gericht op decentralisering van het jeugdzorgbeleid en op extra aandacht voor een ‘pedagogische civil society’. De nadruk ligt daarbij op actief burgerschap en eigen verantwoordelijkheid bij het opvoeden en opgroeien. Vanuit deze context gaat Joos Meesters in haar onderzoek uit van de vraag: ‘Hoe kunnen we de verantwoordelijkheid voor hoe jongeren opgroeien wederkerig maken waarbij zowel jongeren als volwassenen een actieve rol hebben?’.  

Betekenisgeving jongeren aan informele wereld

Studies vanuit het perspectief van jongeren zelf zijn nog schaars. Voor het kwalitatief onderzoek in Nijmegen zijn daarom bewust de volgende vragen geformuleerd: 

  1. Wat zoeken jongeren in de informele wereld?
  2. Met wie verbinden ze zich in deze wereld?
  3. Welke betekenissen geven jongeren aan deze verbindingen?
  4. Wat draagt het perspectief van jongeren bij aan het opgroeien in de samenleving? 

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

De belangrijkste uitkomsten van de onderzoeksvragen aan jongeren zijn:

  • Het belang van de virtuele ruimte: altijd voor je vrienden en familie bereikbaar zijn als nieuwe vorm van zorg, solidariteit en loyaliteit;
  • De behoefte aan sociale, fysieke/publieke ruimte: jongeren zijn vaak 'de weggestuurden' in woonwijken;
  • Het verlangen naar vertrouwen van volwassenen en vrienden.

'Het collectieve verhaal van de informele wereld van jongeren maakt inzichtelijk wie en wat jongeren belangrijk vinden en wat dit betekent voor hun opgroeien', stelt de promovenda. 

Joos Meesters is verbonden aan het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en docent-onderzoeker Pedagogiek.

Sinds 2012 combineerde ze deze functie met dit promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht:

  • Promotor: prof. dr. Hans van Ewijk, Universiteit voor Humanistiek
  • Co-promotoren: dr. Martha van Biene en dr. Erik Jansen, HAN​