HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

Het ambitieuze project 'Op weg naar een nieuwe (zorg)landschap' is begin april gestart. Het doel is de ontwikkeling van een dorpscontract of fonds waarin de financiële middelen die in de gezondheidszorg bespaard worden door anders te werken, weer ten goede komen aan de inwoners van Afferden. Het project is voor de 1e fase van een jaar gefinancierd door de Provincie Limburg met de gemeente Bergen als penvoerder. De HAN is mede-aanvrager van het project en voert het actieonderzoek uit.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Flinke besparing in de zorg

De huisartsenpraktijk van Hans Peter Jung (en anderen) is een van de eersten die  een alternatief contract  met de verzekeraars heeft afgesloten en volledig werkt vanuit het concept Positieve Gezondheid. 

Huisarts dr. Jung heeft met dit nieuwe contract aangetoond dat er 25% minder verwijzingen naar het ziekenhuis plaatsvinden. Omgerekend een besparing van ruim € 300.000,- op jaarbasis. 

Het idee is nu dat inwoners een deel van deze besparingen mogen inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en ter bevordering van hun welzijn en gezondheid: ‘shared responsibilities/shared savings’.

Actieonderzoek en samenwerking in de praktijk

Miranda Laurant, HAN lector en Ellen van Wijk, HAN docent-onderzoeker Management van Zorg en Dienstverlening, voeren het onderzoek uit. Het gaat daarbij om inzicht te krijgen in de vragen:

  • Welke keuzes maken inwoners?
  • Welke factoren beïnvloeden de keuze van inwoners?
  • Onder welke randvoorwaarden kan een beoogd dorpsfonds ook werkelijkheid worden?

Vanuit samenwerking op het thema 'gezond in het groen' richt het junior adviesbureau Jonge Honden zich op de vraag: op welke wijze kan de groene omgeving ingericht worden zodat deze welzijn en gezondheid bevordert?

De onderzoekers van het lectoraat werken daarnaast in co-creatie met:

  • de inwoners van Afferden
  • de werkgroep Afferden Samen Beter
  • de (zorg)professionals in Afferden

Syntein, de zorggroep huisartsen Noordelijke Maasvallei, is ook nauw betrokken bij het project om -samen met de gemeente Bergen- het gesprek met de zorgverzekeraars te voeren.