Denken vanuit de doelgroep in publieke organisaties

Denken vanuit de doelgroep is allang niet meer iets wat alleen in de commerciële wereld thuis hoort. Ook publieke organisaties realiseren zich dat ‘de’ burger niet bestaat. Het gebruik van verschillende kanalen en benaderingen zorgt ervoor dat publieke organisaties een meer diverse groep burgers aan tafel krijgen.

zakenmannen met gekleurde sokken

Er zijn inmiddels meerdere segmentatiemodellen beschikbaar die inwoners in groepen opdelen op basis van data. Het Verwey-Jonker Instituut maakte een overzicht van segmentatiemodellen gericht op voorkeuren in burgerschap en participatie. Het lectoraat werkt al langere tijd samen met adviesbureau Citisens, dat de Citisensmethode heeft ontwikkeld. Dit segmentatiemodel onderscheidt Nederlanders in acht betrokkenheidsprofielen. De acht profielen geven elk een ander antwoord op de vraag ‘doe je mee?’. Van ‘Gevestigde beïnvloeders’ tot ‘Honkvaste buurtbewoners’, en van ‘Zorgzame senioren’ tot ‘Kritische vernieuwers’.

Samen met Citisens heeft het lectoraat voor verschillende gemeenten in kaart gebracht hoe de profielen te vertalen zijn naar gedifferentieerde communicatie- en participatiestrategieën. Dat beschrijven we bijvoorbeeld in een artikel over projecten in Overbetuwe en Utrecht.

Onlangs werden we benaderd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Deze koepel verenigt gemeentelijke advies- en cliëntraden. Die laatsten praten met de gemeente mee bij bijvoorbeeld het vaststellen van beleidsnotities. Het zijn afvaardigingen van bepaalde groepen inwoners, zoals bijvoorbeeld gehandicapten, senioren, etc. Ook zij willen graag een brede(re) groep burgers aan tafel krijgen. Daarom hebben we voor hun blog een artikel geschreven over de waarde van het gedifferentieerd benaderen van burgers. Je vindt de blog voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein hier.