Campus Nijmegen: veiliger, autoluw en groener

Het is druk op de campus in Nijmegen. Dagelijks reizen zo’n 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5.000 polikliniekbezoekers van en naar dit verkeersknooppunt. Om de campus duurzaam bereikbaar te houden, en om de verkeersveiligheid te verbeteren, moet het autoverkeer de komende jaren met 20 procent afnemen.

Overzicht campus Nijmegen gebouw LvS2

Ook komt er meer ruimte voor groen. Dat staat in het meerjarenprogramma van een samenwerkingsverband van 12 betrokken partijen. De HAN doet ook mee. Onderwijsinstellingen, het ziekenhuis, overheden, studenten en vervoerders zijn nu akkoord met de start van de voorbereidingen. 

Autoverkeer: beperkt en schoner

De samenwerkende partijen focussen op een groene, autoluwe campus, waar voetgangers, fietsers en OV de boventoon voeren. Waar het autoverkeer wordt beperkt én schoner wordt. Een ander belangrijk onderdeel is het aanpakken van bestaande verkeersknelpunten. Uitgangspunt is dat de maatregelen rekening houden met de (woon)omgeving in het gebied en het verkeersbeleid in de rest van de stad Nijmegen. 

De onderwijsinstellingen op de campus, Radboudumc en de gemeente gaan in de komende maanden praten met buurtbewoners, vervoerders en omgeving. Onderwerp van gesprek is de invulling en verdere uitwerking van de plannen.  

Lees meer over de plannen van het samenwerkingsverband