Blended professionaliseren: heldere ontwerpprincipes

Blended leren, daarover is al redelijk veel bekend. Dat geldt in veel mindere mate voor blended professionaliseren: hoe ontwikkel je een effectieve mix aan online en offline onderwijs voor professionals? Onderzoeker dr. Anna van der Want zocht het uit en kwam tot een poster met 7 praktische ontwerpprincipes.

studenten overleggen laptop voorgrond
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Voor professionals is het lastig om ruim baan te geven aan hun ontwikkeling. Of het nu gaat om bijscholing, nascholing of training: het moet allemaal naast hun normale werk gebeuren. Ze moeten daarom kunnen leren op ieder moment van de dag, stelt Van der Want: "In de avond of in het weekend, als het werk gedaan is. Of juist vroeg in de ochtend, nog vóór de werkdag echt begint."

Matchen

De online-component van blended professionalisering is daarvoor een uitkomst, maar offline professionaliseren is net zo goed belangrijk. Die 2 varianten moeten op de goede manier ingevuld worden en in elkaar grijpen. En dat is nog best een uitdaging, weet Van der Want: "Je komt er niet met een verwijzing naar een YouTube-filmpje als dat niet ook verankerd is in het offline onderwijs. Om online en offline goed te matchen, moet je thuis zijn in blended didactiek, gemotiveerd zijn en tijd hebben."

Motiveren

Dan is er nog de drempelvrees die professionals soms voelen als ze online aan de slag moeten. Als docent of trainer moet je daarop bedacht zijn, benadrukt Van der Want: "Motiveer je studenten actief om de stap te zetten, laat ze positieve ervaringen opdoen. Dat kan onder andere door ruim tijd te reserveren voor online feedback. Zorg dat je meerdere keren per week reageert op opmerkingen en vragen."

Motiveren

Van der Want komt nog een keer terug op het momentum van de professional: "Een werkende kan maar zo alleen de zaterdagavond beschikbaar hebben voor online onderwijs. Treedt juist dan een technisch probleem op, bijvoorbeeld omdat het inloggen niet lukt, dan is het momentum voorbij. Regel dus een goede helpdesk voor het online deel van je onderwijs."

Wetenschappelijke basis als vertrekpunt

De ontwerpprincipes zijn gedestilleerd uit internationale, wetenschappelijke literatuur en bieden praktische handvatten voor smart education. Docenten en trainers geven daar vervolgens zelf verdere invulling aan. Van der Want: "Hoeveel wil je bijvoorbeeld online doen en hoeveel offline? Welke keuzevrijheid wil je de deelnemers geven bij de opdrachten? Geef je de feedback via de chat of kies je voor Skype? Die uitwerking is een mooie zoektocht. Je verrijkt je onderwijs ermee en draagt tegelijkertijd bij aan de motivatie en betrokkenheid van de deelnemers."

Het onderzoek naar effectieve blended professionalisering is een initiatief van het programma Smart Region, een van de zwaartepunten van de HAN. De poster met de ontwerpprincipes wordt online en offline verspreid.

Meer weten over de blended professionaliseren? 

Neem dan contact op met onderzoeker dr. Anna van der Want van Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN.