'Bewegingsvariabiliteit' bij chronische lage rugpijn onderzocht

Florian Abu Bakar, HAN-docent en -onderzoeker bij het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen, is op 1 november gestart met een promotieonderzoek getiteld 'Unravelling chronic low-back Pain: The clinical value of movement variability'. Meten van de verschillen in de 'bewegingsvariabiliteit' bij mensen met en zonder chronische lage rugklachten, het ontwerpen van een degelijk meetinstrument en het ontwikkelen van interventies om bewegingsvariabiliteit te beïnvloeden zijn de doelstellingen van dit HAN-onderzoek.

die een oudere man met gewichten helpt

NWO-promotiebeurs

Het onderzoeksvoorstel sluit goed aan bij de recente ontwikkelingen op het gebied van geïndividualiseerde behandeling, dynamische systemen en toegenomen mogelijkheden van sensoren. Daarom is aan Florian Abu Bakar een NWO-promotiebeurs toegekend.

Het project voorziet in een brugfunctie tussen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en gaat naar verwachting zowel bijdragen aan wetenschap, zorg en onderwijs.

Innovatief aspect fysiotherapie

Het promotieonderzoek richt zich op onderliggende mechanismen bij chronische lage rugpijn die in klinisch epidemiologische studies doorgaans onderbelicht blijven. Het bundelen en vertalen van recente inzichten uit de bewegingswetenschappen en uit het domein Human Motor Control naar het fysiotherapeutische werkveld is een innovatief aspect. De methode en bevindingen van dit onderzoek kunnen ook bij andere chronische musculoskeletale aandoeningen worden toegepast.

Bijdrage aan evidence-based onderwijs

De samenwerking van de betrokken HAN opleidingen Fysiotherapie en Master Musculoskeletale Revalidatie, HAN Instituut Paramedische studies, Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Amsterdam levert aan alle partijen opbrengsten.

Het onderzoek draagt bij aan evidence-based onderwijs en biedt gelegenheid voor onder meer:

  • Inbedden van resultaten en achtergronden rond ‘bewegingsvariabiliteit’ in onderwijs
  • Aanbieden van mogelijkheden voor studenten voor dataverzameling en data-analyse
  • Uitwisseling van deskundigheid tussen HAN, universiteit en werkveld
  • Werken in een multidisciplinaire leergemeenschap van professionals uit verschillende vakgebieden, studenten, onderzoekers en patiënten

Begeleidingsteam

De begeleiding van het promotieonderzoek van Florian Abu Bakar vindt plaats door:

  • Prof. dr. J. van Dieën en prof. dr. R. Ostelo, Graduate School van de Faculteit der Gedrags– en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dr. R. van Cingel, Sport Medisch Centrum Papendal en Radboud Universiteit Nijmegen, IQ healthcare als co-promotor evenals dr. Bart Staal, HAN-lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen die ook dagelijks onderzoeksbegeleider is.

Meer over Florian Abu Bakar

Florian Abu Bakar studeerde Physical Activity and Health (Universiteit Maastricht) en Orthopedische Manuele Therapie (Hogeschool Utrecht).

Hij combineert zijn werkzaamheden in een praktijk met die bij de HAN als onderzoeker / promovendus bij het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen en als docent bij de opleidingen Fysiotherapie en Master Musculoskeletale Revalidatie.