Das forum: een betere wereld door dialoog

Tijdens het InScience Festival nam Frans de Vijlder na de film Das Forum deel aan een online panelgesprek.

null

Tijdens het InScience Festival nam lector Frans de Vijlder direct na de film Das Forum deel aan een online panelgesprek. Dat deed hij samen met onderzoeker Noelle Aarts (Radboud Universiteit) en dichter Qader Shafiq (Bureau Wijland). In deze film, die vrijdag 13 november op het programma stond, werd de 81-jarige oprichter en econoom Klaus Schwab gevolgd in zijn missie om de wereld te verbeteren door middel van dialoog.

Estafette van dialogen

Frans de Vijlder is lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties. Hij blikt terug op de film Das Forum, waarin te zien is hoe wereldleiders in het Zwitserse Davos samenkomen tijdens het World Economic Forum: “Ze doen daar serieuze pogingen om mondiale vraagstukken op te lossen. Dialoog is de enige manier om de wereld te verbeteren. Tegelijkertijd zijn het mensen die een spel spelen vanuit de belangenpositie waar ze inzitten. Het grote voordeel is dat ze daar geen besluiten hoeven te nemen. Het forum is een onderdeel van een estafette van dialogen alvorens er echt zaken worden gedaan, zoals bij het Klimaatakkoord van Parijs.”

Andere perspectieven

De panelleden zijn het erover eens dat de gesprekken in Das Forum bepaald niet optimaal worden gevoerd. Het is vooral zendergericht. Volgens De Vijlder is het een kunst iedereen mee te laten praten over grote thema’s zoals duurzaamheid, klimaat en de economie. “Voor een goede dialoog is het belangrijk om mensen bij elkaar te zetten die andere perspectieven hebben. Mensen die elkaar echt proberen te begrijpen. Alleen dan heb je de kans om tegenstellingen te overbruggen en oplossingen te vinden waar iedereen mee kan leven”. In dat opzicht vinden de panelleden de groeiende polarisatie zorgwekkend. De Vijlder: “Tegelijkertijd geldt: hoe meer mensen zich daar zorgen over maken, des te dichter we bij het punt zijn waarop het tij kan keren.”

Toepassing in de eigen regio

Na afloop van het panelgesprek merkt De Vijlder op dat er in de eigen regio volop processen gaande zijn om vanuit uiteenlopende belangenperspectieven aan oplossingen rond vraagstukken, als duurzaamheid en inclusiviteit, te werken. De HAN heeft, onder meer bij het lectoraat van De Vijlder, expertise rondlopen om hieraan te werken.

Onderwijs en onderzoek

Het panelgesprek is een mooie bijdrage aan het wetenschappelijk filmfestival InScience om onderzoek via film voor een breed publiek in de spotlights te zetten. Zowel studenten, docent-onderzoekers als lectoren dragen hier als founding partners van InScience al sinds 2014 aan bij.