Frans de Vijlder

Ik houd me bezig met bestuur, beleid en organisatie, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, strategie, toezicht en verantwoording, interne organisatie en professionals governance.


Goed onderwijs staat of valt met de professionaliteit en integriteit van de mensen die het doen. En dat geldt ook voor goed bestuur. Maar bureaucratie en regelgeving zijn ook noodzakelijk. Alleen dan kunnen organisaties middelen succesvol omzetten in prestaties die waardevol zijn voor de maatschappij. 

Veilig en uitgedaagd
Bestuurders en managers moeten begrijpen hoe de samenleving zich ontwikkelt en randvoorwaarden scheppen. In een goed overheidsbeleid voelen bestuurders en professionals zich veilig en uitgedaagd om maatschappelijk ondernemerschap waar te maken. 

 

Over Frans

Expertises:

  • Innovatietechniek
  • Bestuur
  • Onderwijs
  • Globalisering
  • Financiering

Lectoraat Goed bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Organisaties in het publieke domein staan onder permanente druk om beter te presteren. Denk aan gemeenten en andere overheden, organisaties in de zorg, wonen en onderwijs. Door deze druk moeten ze innoveren. Het organiseren van deze innovatiedynamiek is altijd een kwestie van goed bestuur. 

manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Artikelen

Deelnemen

Participatie en duurzaamheid in de gemeente Heumen

“Onze gemeente is steeds meer een netwerkorganisatie, we willen aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen in de maatschappij”. Aan het woord is Dirk van Eeten, gemeentesecretaris van de gemeente Heumen. “Onze blik is steeds meer naar buiten gericht, met als belangrijkste thema’s burgerparticipatie en duurzaamheid.” Evaluaties van participatieprojecten in Heumen door het Kenniscentrum Publieke Zaak, helpen de gemeente haar beleid aan te scherpen.

Marleen de Roo
SEE, afval recycling
Experiment

Experimenteren met oplossingen in Regiolab

Experimenteren met complexe maatschappelijke problemen. Dat is het streven van het Regiolab Noord-Limburg. In het lab werken inwoners uit de regio samen met overheidsmedewerkers en professionals van maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Publieke Zaak ondersteunt het lab met advies en middelen.

HAN Redactie
Groep mensen geeft high five
Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor interprofessioneel samenwerken en leren samen.

HAN Redactie
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Projecten

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur

Omdat gemeenten er veel taken bij hebben gekregen de laatste jaren, heeft de provincie Gelderland eerder de bestuurskracht van haar gemeenten in kaart gebracht. Maar hoe zit het met haar eigen bestuurs- en samenwerkingskracht? Dit heeft ze laten onderzoeken.

studenten overleggen aan ronde tafel

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Frans de Vijlder. Bekijk hier het overzicht. 

Studenten studeren in studiecentrum en maakt notitie, van bovenaf