studenten in lounge ruimte

Duurzame verpakking

Plastic in de catering: kan dat wat niet minder?

Plastic verpakkingen, plastic bestek en plastic koffiedekseltjes in de catering aan de HAN. Met de plastic soep in de zee in het achterhoofd moet je je wel afvragen: kan dat niet anders? De HAN vindt van wel en focust zich daarom op het zoveel mogelijk verduurzamen van de catering. In het kader van ‘practice what you preach’ zijn al flink wat stapjes gezet.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
265842 Tafel met eten, hand over de tafel
Eerste ervaringen

Master Ontwerpen van Eigentijds Leren

Leraar Ivonne Reijers was op zoek naar professionele verdieping. “Je kunt de master Leren & Innoveren volgen, maar die was te abstract.” Haar collega Sebastiaan van Beem zocht naar een manier om te leren innoveren met ICT. Hij kwam op het spoor van MOVEL: “Praktijkgericht en meteen toepasbaar. Dát was wat we allebei zochten!”

HAN Redactie
examenformulier, student met potlood
Arboverpleegkundige

Arboverpleegkundige 2.0 - de uitdagingen voor het uitkiezen

Door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is er hernieuwde belangstelling voor het beroep van arboverpleegkundige. In november 2018 startte de vernieuwde post-hbo opleiding bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De eerste lichting studeert dit jaar af.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
vrouw luisterd met koffiebeker in hand
Zorg

Training ondersteunt verzorgenden met mantelzorgtaken

Het beroep van verzorgende is zwaar en de werkdruk hoog. Daarbij is 1 op de 4 verzorgenden ook mantelzorger en kwetsbaar voor uitval. Een 2-daagse training leert verzorgenden goed voor zichzelf te zorgen en beter op hun grenzen te letten.

HAN Redactie
280895 handen oudere en verzorger in beeld
Skills

Digitale skills paspoort voor vakmensen

Een gat van 75 centimeter boren in beton. Dat kan niet iedereen. Een betonboorder ziet deze vaardigheid dus graag ergens vastgelegd. Dat kan binnenkort: in het eerste digitale skills paspoort voor vaklieden. Tenminste, als het aan HAN-lector Jos Sanders ligt.

HAN Redactie
Jos Sanders
Autorijden

Bewust en praktisch autorijden? Neem een Amber!

Je hebt ze ongetwijfeld al eens zien staan op de campus in Nijmegen of Arnhem: de opvallende, grijs-oranje gekleurde deelauto’s van Amber. Nu nog bedoeld om HAN-medewerkers van een elektrische auto gebruik te laten maken maar als het aan initiatiefnemer René Frielink ligt, komt daar in de toekomst verandering in.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
SEE, stekker elektrische auto
Anderhalvelijnszorg

Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de Anderhalvelijnszorg

De zorg verandert. Door vergrijzing stijgen de kosten verder. Plannen als ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ of ‘Anderhalvelijnszorg’ ondersteunen professionals bij deze veranderingen. De HAN onderzocht wat de plannen betekenen voor de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

HAN Redactie
28693 studenten lachen
Biobrandstof

Grondstoffen uit bioraffinage vervangen fossiele brandstoffen

Met behulp van bioraffinage komen we steeds een stapje dichter bij een biobased economy: van een economie die draait op fossiele brandstof naar een economie die draait op biomassa. Onderzoeker Karin Struijs werkt bij het HAN BioCentre hard aan deze nieuwe technologische ontwikkelingen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
SEE, houtsnippers biomassa
Blik op de toekomst

Praktijkroutes zorg klaar voor de toekomst

De zorg verandert en ontwikkelingen gaan hard. Het onderwijs verandert mee. Studenten die een praktijkroute volgen in het mbo en zorginstellingen, zien wat ze moeten leren meteen in de praktijk. Hoe bereid je studenten in een praktijkroute voor op een vak dat zich zo ontwikkelt?

HAN Redactie
Twee studenten overleggen met laptop