Logistieke verbindingen leggen Even voorstellen: associate lector Bram Kin

cc0cd76e-0cf8-11ee-8e63-02565807075b Portret Bram Kin

Bram Kin is sinds dit studiejaar associate lector bij het AOO-lectoraat Logistiek en Allianties. Dit is onderdeel van het Centre of Expertise (CoE) Logistiek. Hoe kijkt hij aan tegen de logistieke vraagstukken van deze tijd en wat zijn de plannen voor de komende periode? Bram vertelt.

De logistieke sector is onmisbaar in het dagelijks leven en voor de Nederlandse economie. Dit staat centraal in de brede publiekscampagne van Transport en Logistiek Nederland: ‘Het lukt alleen met logistiek’. Met een reeks artikelen sluit de academie graag aan bij deze campagne. Dit artikel is er één van.

Bram werkt vanaf 2020 voor de HAN. Eerst als onderzoekscoördinator Sustainable Logistics en nu sinds de zomer als associate lector. Ook is hij onderzoeker duurzame stedelijke logistiek bij TNO. Bram wil met zijn werk laten zien: stedelijke logistiek is niet alleen de bus die een pakketje bij je aan de deur brengt of de vrachtwagen die de supermarkt bevoorraadt. “Logistiek gaat veel verder dan je denkt: het is een alomvattend onderdeel van onze samenleving. Denk aan bouwlogistiek, afvalinzameling en de veelvoud aan diensten waarvoor bestelwagens nodig zijn, zoals glazenwassers, energiebedrijven en ga zo maar door.” Deze visie deelt Bram samen met andere partners in de Groene Metropoolregio, zoals beschreven in de position paper die recent door de regio is aangenomen.

Uitdagingen en kansen

Logistiek is een essentieel onderdeel van onze samenleving en dit zien we in tal van maatschappelijke transities terug. Dit biedt uitdagingen en kansen. Bram legt uit: “Logistiek gaat niet enkel om transport met voertuigen. Het is ook een ruimtelijk vraagstuk en moet dus ook op die manier worden ingebed in de ruimte waar al steeds meer claims op zijn. Want wil je iets op lokaal niveau veranderen, zoals een stadscentrum zero emissie en meer autoluw maken? Dan werkt dat door op de regio eromheen. De goederen moeten dan in de buurt van dat gebied worden overgeslagen op kleinere en schonere voertuigen.”

Een andere belangrijke uitdaging en kans is de bouwopgave van 60.000 woningen in de regio Arnhem-Nijmegen. Bram: “Dit leidt tot veel ritten van materiaal en personeel naar bouwplaatsen. Hoe kan je dit duurzamer organiseren met een minimale impact op de leefomgeving? In samenwerking met de provincie, gemeenten en de Groene Metropoolregio ben ik hier ook bij betrokken.”

83155 automotive logistics and truck 2019

Automatisch transport

Momenteel zijn Bram en partners ook bezig met het ontwikkelen van een Interreg-voorstel voor automatisch transport met vrachtwagens: SCALED. “Dus: hoe kunnen we onderdelen van transport zoveel mogelijk automatisch maken en wat is de impact hiervan op mens, milieu, bedrijf en de leefomgeving? We gaan verschillende mogelijkheden testen en ook kijken: kunnen we dit op grotere schaal inzetten? Een heel belangrijk aspect hierbij is natuurlijk veiligheid. Het is een ontzettend interessant onderwerp, maar er ligt voorlopig nog genoeg onderzoek. Ik ben benieuwd hoe dit zich de komende tijd gaat ontwikkelen.”

Zo min mogelijk impact, wél faciliterend

Bram wil als associate lector eraan bijdragen dat logistiek zo georganiseerd kan worden dat het een minimale impact heeft op de samenleving, maar dat het ook faciliterend is aan een vitale samenleving en economie. “Zeker gezien de vraagstukken die steeds meer op ons afkomen, zoals over ruimte en de energietransitie. Ik heb zelf in mijn onderzoeken en projecten de focus op het zwaartepunt ‘schoon’. Daarbij gaat het voornamelijk om het leefbaar houden van onze wereld.”

Hoe gaan we anders of mínder transporteren?

De grote overkoepelende vraag in het werk van Bram is: hoe gaan we anders of mínder transporteren? Zodat we niet alleen zero emissie maar ook zero impact van transport bereiken? “Hiervoor is nog meer samenwerking nodig. De kennis en kunde bij onze opleidingen komen hierbij goed van pas. Ik wil daarom als associate lector nog meer de samenwerking zoeken. Bij de HAN denk ik hierbij niet alleen aan Logistics Management, maar ook zeker aan Bedrijfskunde, Automotive en zelfs aan opleidingen die zich bezighouden met gedrag. Want gedrag en overtuigingen van consumenten en bedrijven spelen een grote rol als het gaat om het veranderen van de logistiek.”

Logistieke verbindingen leggen

Ook wil Bram de komende tijd meer samenwerking creëren met én tussen praktijkpartners. “Buiten en binnen de HAN. Zo kunnen we samen bijdragen aan meer kennisontwikkeling. Ik wil die kennisontwikkeling vervolgens weer uitrollen in het onderwijs. We leren van en met elkaar, het is tweerichtingsverkeer. Een mooie uitdaging op het gebied van (logistieke) verbinding.”

Meer over het CoE Logistiek en het lectoraat

Het lectoraat Logistiek & Allianties wil bijdragen aan slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen én aan het versterken van het logistieke onderwijs in de regio. Dit gebeurt via innovatief en praktijkgericht logistiek onderzoek.

Het CoE Logistiek is een samenwerkingsverband tussen zeven hogescholen, het Landelijk Platform Logistiek HBO, evofenedex en TLN. Op basis van een gezamenlijke kennisagenda werkt het CoE regio-overstijgend samen via living labs en learning communities. De gezamenlijke projecten worden uitgevoerd voor én met het werkveld, onderwijs en lokale overheden.

Meer weten over Bram?

237135 SEE, duurzaam transport groen vervoer