Doorlopende Leerlijn Leiderschapsroute binnen AMM

306820 HBO master studenten praten met elkaar in de gymzaal op de groenewoudseweg

Hoe ga je om met schaarste in personeel of leg je verantwoording af over een milieukwestie? Als leider binnen een organisatie ziet je rol er nu heel anders uit dan vijf jaar geleden. Ontdek jouw persoonlijke en flexibele leiderschapsroute bij Academie Mens en Maatschappij (AMM).

Passend onderwijs voor leiders

Een functie als leider binnen een organisatie speelt zich steeds meer af binnen de publieke sfeer. Wat vraagt dit van de organisatie en het leiderschap daarbinnen? Bij wie ligt dat leiderschap? Het is belangrijk om te bepalen hoe je je als leider verhoud tot vraagstukken die centraal staan in de maatschappelijke en politieke context.

Bij de Academie Mens en Maatschappij is in kaart gebracht op welke wijze de academie de leiders van organisaties opleid. Welke routes er gevolgd worden, of de routes flexibeler kunnen, werkervaring verzilverd kan worden en opleidingen beter op elkaar kunnen aansluiten?

Zo kunnen wij het carrierepad van leidinggevenden in het sociale domein, zorg en dienstverlening te ondersteunen met passend onderwijsaanbod vanuit de academie. En het onderwijs nog beter kan aansluiten op deze veranderende praktijk en de maatschappelijke turbulentie van nu. Dat past bij het flexibele onderwijs van de academie.

Stap voor stap vooruit

Welk voordeel heeft de student/deelnemer binnen het flexibele onderwijs AMM leiderschap en management?
Een voordeel voor het werkveld en studenten is bijvoorbeeld dat een van de uitkomsten is, dat we een master na de bachelor fase, dichterbij kunnen halen, zodat ze eerder kunnen instappen.

Innovatie
Bij de opleiding Management in de Zorg is een nieuwe minor ontwikkeld: Crisismanagement in de zorg. Met ontwikkeling van deze minor wordt voor de leiders binnen organisatie een mooie meerwaarde gecreëerd.

Hoe ondersteunen opleidingen vanuit hun eigen perspectief de loopbaan en onderwijs carrière van werkende student met leiderschapsambities in zorg en welzijn?
Nieuw aanbod vanuit de MiZ en vanuit de samenwerking tussen post-hbo en de MMI op dit vlak. Aan de andere kant heeft het kijken naar de doorlopende leerlijn er toe geleid dat de route voor studenten soms verkort kan worden.

Zet als je stappen/pad uit en beweeg van operationeel leiderschap naar tactisch en strategisch leiderschap. De opleidingen van AMM geven je de handvaten om je leiderschap te verdiepen.

Visualisatie

De visualisatie van de leerlijn geeft een mooie weergave en is een handige ondersteuning om met elkaar het gesprek te blijven voeren over de leerroute van leiderschap in de opleidingen.
De doorlopende leerlijn maakt helder wat de academie aan leiderschapsprogramma’s in huis heeft, op welk moment in de loopbaan de student kan instappen en dat die routes divers kunnen zijn.

Naar de visualisatie

Betrokken opleidingen

Waar staat de Doorlopende Leerlijn voor?

De doorlopende leerlijn staat voor verbinding met de academie AMM en stelt leiders in staat om gedurende hun loopbaan onderwijs op maat te verkrijgen binnen de academie. Kern is dat we vertrekken vanuit de gedachte ‘leven lang ontwikkelen’ en daar waar relevante praktijk- en scholingservaring aanwezig is, deze volgens de principes van flexibel onderwijs verzilveren. Concreet betekent dit dat opleidingen elkaars curriculum kennen, aanwezig zijn bij de afsluiting van een opleidingsniveau om voorlichting en verder onderwijsperspectief te adviseren en bij de intake weten welke onderdelen vragen om een plusprogramma of eventuele vrijstelling.

Over het project

Binnen de academie is er een verschillend aanbod op leiderschap en management waarbij de opleidingen goed hebben gekeken hoe dit aanbod op elkaar kan aansluiten. Zo is er binnen het voltijd Bachelor programma Social Work en Pedagogiek voor studenten de mogelijkheid om in de eindfase van hun studie leiderschapsprogramma’s te kiezen en worden studenten via een praktijkverbeteronderzoek gericht op hun rol als innovator. Binnen het deeltijd bachelor onderwijs MiZ kunnen zorgcoördinatoren en teamleiders zich ontwikkelen op het niveau van operationeel management en teamperformance. Daarnaast heeft post-hbo deeltijdonderwijs sterke profielen op regievoering binnen o.a. de opleiding casemanagement en IAG en is het Master onderwijs MMI gericht op innovatie en veranderkunde op strategisch niveau voor regievoerders, innovators en hoger management.

De opbrengsten van het traject Doorlopende Leerlijn Leiderschap en Management’ zijn verwerkt in onder andere de visualisatie. In het traject ‘Doorlopende Leerlijn Leiderschap en Management’ hebben opleidingen binnen de Academie Mens en Maatschappij (HAN) op grond van inhoud en curriculum onderzocht hoe de academie professionals/leidinggevenden kan ondersteunen in hun carrière pad middels hun onderwijs. Vanuit de gedachten dat reeds opgedane ervaring en kennis in het leren beloond wordt, hebben opleidingen beter inzicht gekregen op inhouden en kunnen ze tegemoet komen aan de wens tot een studentroute en Leven Lang Ontwikkelen. In het voorjaar van 2023 is het project DLL Leiderschap & Management afgesloten en wordt een link gelegd met het project Flexibilisering. 

Leiderschap begint bij bewustzijn van je eigen waarden, wat doet er toe in de dingen die je doet? Hoe blijf je geankerd in de waarden die je belangrijk vindt. Leiderschap is diversiteit en verscheidenheid omarmen. In deze tijd waarin heel snel gepolariseerd wordt is het van belang nieuwsgierig te blijven naar gezichtspunten die verder van je af staan. Hoe kan verscheidenheid leiden tot rijkheid?