50 jaar Mondzorgkunde Hoe staat het met de beroepshouding van mondhygiënisten?

497656 Docent Mondzorgkunde, Joost Dupont geeft les.

Hoe zorg je ervoor dat mensen er een goede mondhygiëne op nahouden? Wat vraagt dit van de beroepshouding van mondhygiënisten? Joost Dupont is docent bij de opleiding Mondzorgkunde en schreef er eerder al een boek over, genaamd ‘Mondzorg en de beroepshouding’.

Joost stuurde een paar jaar geleden 3e en 4e-jaarsstudenten Mondzorgkunde het veld in om mondhygiënisten, tandartsen en patiënten te interviewen over waar in hun ogen een goede mondhygiënist aan moet voldoen. Joost denkt terug: “De opdracht voor de studenten was: vraag wat jij wil weten over het beroep waar je tegenaan liep op je stage. Wat gaat goed? Wat gaat fout? Wat zijn volgens patiënten en mondhygiënisten waardevolle tips voor studenten?” Het mes sneed aan 2 kanten: Joost kreeg waardevolle input uit het werkveld voor studenten over de beroepshouding en de studenten werkten tegelijkertijd aan de ontwikkeling van hun beroepshouding.

Elkaars expertise ruimte geven

Joost heeft binnen de opleiding Mondzorgkunde een jaar of 15 het vak 'Visie en beroepshouding ontwikkelen' gegeven en licht toe: “Een goede mondhygiëne van de patiënt vraagt om een bepaalde houding van de mondhygiënist. Wat accepteer je wel en niet van een patiënt? Wat mag een patiënt of collega van jou verwachten? Ben je onvriendelijk naar een patiënt dan luistert hij niet naar de adviezen van een mondhygiënist. Betrek je de patiënt niet voldoende bij de behandeling, dan zal deze minder aan z’n mondgezondheid werken.” De beroepshouding is ook belangrijk voor een juiste samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten. De hamvraag is: Hoe gaan tandartsen en mondhygiënisten met elkaar om en hoeveel ruimte geven ze elkaars expertise. Vanuit welke attitude/houding benaderen zij elkaar?

497835 Portretfoto van docent Mondzorgkunde Joost Dupont

Zelfbewustere mondhygiënisten

Hoe staat het een paar jaar na het verschijnen van zijn boek met de beroepshouding van mondhygiënisten? “Het verschil in mondhygiënisten is soms groot. De een is heel assertief en stelt eisen aan de samenwerking met de tandarts, de ander is volgzamer. In de opleiding komt vaak aan bod dat de mondhygiënist voor zichzelf en de eigen expertise moet opkomen en ik zie dat die emancipatie doorzet. Mondhygiënisten zijn zelfbewuster geworden en ze durven meer dan voorheen ruimte te nemen. Een goede ontwikkeling,” vindt Joost.

Mondhygiënisten zijn zelfbewuster geworden en ze durven meer dan voorheen ruimte te nemen. Een goede ontwikkeling.”

Adviseren en stimuleren

Zowel de opleiding als het vak veranderen.  “Een mondhygiënist is niet langer alleen in de stoel met de patiënt bezig, maar ook met de omgeving. De mondhygiënist moet bijvoorbeeld ‘de wijk in’ met aandacht voor bevolkingsgroepen met een verhoogd risico op mondziekten.  En de mondhygiënist dient verzorgers in de ouderenzorg op de juiste manier te adviseren en te stimuleren om tot een betere mondverzorging voor hun cliënten te komen.”

Mondzorgkunde 50 jaar

De opleiding Mondzorgkunde bestaat 50 jaar. En dat gaan we vieren! Dat doen we onder meer met een artikelenreeks waarin we met docenten, studenten, onderzoekers en praktijkpartners terugblikken op en vooruitkijken naar de opleiding.