Afscheid Mariël van Pelt Van vervanger tot coördinator

286151 Gangfoto Mariel van Pelt

Na twintig jaar bij de hogeschool te hebben gewerkt, neemt Mariël van Pelt afscheid van de HAN en ‘haar’ Master. Ze stond aan het kraambed van de Master Social Work en was jarenlang een spin in het web tussen praktijk en onderwijs. We kijken vol waardering terug op hoogtepunten uit haar carrière.

In 2001 was Mariël  docent bij de opleidingen MWD en CMV bij de hogeschool Den Bosch (nu Avans) en onderzoeker bij de Twente-Geldergroep in Arnhem, toen zij door Jan Dankers, voormalig directeur SPH, werd benaderd om te komen werken voor zijn opleiding. Als projectleider en als contactpersoon werkveld voor de duale leerweg van SPH. Ze kende Jan Dankers van haar onderzoek over portfolio-assessment en EVC voor mensen zonder startkwalificaties. Ze zei ja, en heeft hier nooit spijt van gehad. 

“Trots op de unieke identiteit van praktijkontwikkeling die we vanaf het begin hebben vastgehouden”

Ontwikkeling Master Social Work

In 2005 maakten allerlei partijen in het sociaal werk (opleidingen, beroepsverenigingen, de overheid etc.) zich na een aantal incidenten in de jeugdzorg en de aankomende eerste WMO veel zorgen over de kennis, kwaliteit en professionalisering van het sociaal werk. Een  masteropleiding werd door deze partijen als een van de mogelijkheden gezien om de professionalisering een impuls te geven. Toen de HAN voor de ontwikkeling daarvan een projectleider zocht en Jan Dankers voor die functie Mariël naar voren schoof, schrok zij daar een beetje van. “Ik was er helemaal niet mee bezig”, zegt Mariël. “Ik had net 3 kleine kinderen en wist niet hoe ik dat kon combineren met zo’n omvangrijke klus”

Maar ze zei ja en zo startte Mariël met een heel bevlogen club mensen uit de HAN en het werkveld en in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam met de voorbereiding van de Master Social Work. “Op die ontwikkel- en begintijd van de Master kijk ik met het meeste plezier op terug”, glimlacht Mariël. “Het was echt pionieren, dat was zo ontzettend leuk om te doen. We hadden een heel bevlogen en deskundig team, waar zoveel schwung in zat, dat het puzzelen in wat wel en niet mogelijk was voor de Master ontzettend fijn was om te doen!”

De beoordelingsmomenten voor de Master ziet Mariël ook als echte mijlpalen in haar carrière. “De toets nieuwe opleiding en de accreditatie, de bekostigingsaanvraag, de start met het eerste cohort studenten en de eerste visitatie waren ongelofelijk spannende momenten, maar ik ben ontzettend trots wat we met een klein team en binnen zulke korte tijd voor elkaar kregen”

 

Coördinatie Master

Na de ontwikkeling bleef Mariël nauw betrokken bij de master als opleidingscoördinator en docent en deed ze promotieonderzoek. In 2017 maakte ze deels de overstap naar Movisie, het landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. Ze is heel tevreden op het feit dat de Master in al die jaren haar unieke identiteit van praktijkontwikkeling heeft behouden en de Master, al jaren voor de brede bachelor Social Work, inzette op de breedte van het sociaal werk. "In die zin waren we ook een voorloper. Studenten komen vanuit heel het land, omdat ze weten dat bij ons het niet ophoudt bij onderzoek”, stelt Mariël. “Op basis van je onderzoeksgegevens, kennis uit de theorie en kennis over werkzame factoren, ontwerpen studenten een interventie voor verbetering van de praktijk. Die interventie voeren ze ook uit en ze evalueren op proces en resultaat. Dat zat vanaf het begin al goed in onze opleiding  en is er ook altijd in gebleven.”

Tijdens haar tijd als coördinator en docent bij de MSW waardeerde ze bovenal het nauwe contact met de studenten. “We proberen natuurlijk van alles mee te geven, maar tegelijkertijd haal je ontzettend veel op.” Studenten leren tijdens de Master niet alleen van docenten, maar juist ook van andere studenten. Mariël kreeg tijdens de diplomering vaak te horen dat studenten beter inzicht hadden gekregen in andere takken van sport binnen het sociaal werk, begrepen wat de gemeenschappelijke deler hiertussen was en zich nu echt een social worker en een master voelden. 

De uitwisseling met studenten hielp Mariël ook veel bij haar werk bij Movisie. Ze kreeg veel inzichten en praktijkvoorbeelden via haar studenten, die gebruikte als input voor projecten en gesprekken op landelijk niveau. “Ik had via de studenten veel zicht op wat er gebeurde in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk, hoe beleid uitpakte voor de werkvloer, waar vragen en worstelingen zaten van sociaal werkers, terwijl men hogerop daar nog al eens aan voorbijgaat”, zegt Mariël. 

286013 Portretfoto Mariel van Pelt

Afscheid van HAN_

Mariël is dankbaar voor alle kansen die de HAN haar heeft geboden en die zeker bij gedragen hebben aan haar nieuwe functie. Vanaf januari 2022 gaat ze als lector sociale veerkracht aan de slag bij Fontys Hogeschool, maar we gaan nog zeker van haar horen. Als eerste via haar promotieonderzoek over de bijdrage van de master social work aan professionalisering van het sociaal werk.

Verder als het gaat om de collectieve kant van het sociaal werk en het maatschappelijk engagement van sociaal werkers. “De HAN neemt hier al goede stappen in, maar er moet in de opleiding social work nog meer aandacht komen voor het maatschappelijk bewustzijn en de maatschappelijke analyse door aankomende sociaal werkers. Individuele problemen van mensen zijn ook sociale problemen waar structurele oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Dat los je niet op met 1-op-1 hulpverlenen. Kijk maar naar de problematiek van alle gedupeerden van de toeslagenaffaire." 

Ze neemt als een tevreden persoon afscheid van de HAN, maar zal ook moeite hebben om de Master Social Work los te  laten. “Het gaat toch een soort van jouw kindje worden.” Uiteraard blijft Mariël  contact houden met haar collegas, gaat ze vast en zeker samenwerken met een aantal lectoren van de HAN en komt ze graag terug voor het geven van gastcolleges.