verduurzamen met waterstoftechniek Duik jij in de wereld van waterstof?

237143 SEE, waterstofmoleculen

Hoe kan waterstof onze energiesystemen duurzamer maken? Er zijn professionals nodig om dat verder te onderzoeken en ontwikkelen. Wil jij meer weten over de wereld van waterstof? Volg tijdens je studie aan de HAN de themaroute Waterstoftechniek of duik in ons Waterstoflab!

Voor welke uitdaging staan we?

Als er veel zon of wind is, wordt er veel energie geproduceerd. Maar de vraag naar energie is niet per se hoog op die momenten. Er is dus iets nodig om de energie op te slaan. Dit vraagstuk is een van de grootste uitdagingen op weg naar een duurzaam energiesysteem.

Is waterstof de oplossing?

Dat zou kunnen! Waterstof is een veelbelovende energiedrager. Energie uit zon en wind kan namelijk tijdelijk opgeslagen worden in waterstof. Die waterstof kun je via het bestaande gasnetwerk over lange afstanden transporteren. Dit biedt veel perspectief om zowel huizen als de industrie van energie te voorzien.

Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar de toepassing van waterstof. Hoe kunnen we de omschakeling van aardgas naar waterstof vormgeven? In 2025 kan grofweg 75.000 ton waterstof geproduceerd worden. Dat is genoeg om 600.000 auto’s een heel jaar te laten rijden! Er wordt ook onderzocht hoe we waterstof grootschalig kunnen opslaan. Als buffer en voor flexibiliteit in het energiesysteem. Reden genoeg om waterstof een aanzienlijke rol te geven in ons onderzoek en onderwijs.

  • In deze video leggen de netbeheerders uit wat waterstof nu eigenlijk is en wat de stand van zaken is.
  • Deze video geeft ook een goed beeld.
  • Maar waarom wordt waterstof nog niet op grote schaal gebruikt? Natuurlijk kent waterstof ook nadelen. Zo is er (schaarse) energie nodig om waterstof te produceren. Hierdoor is de efficiency niet optimaal. Dat wordt in deze video goed uitgelegd.

Volg de themaroute Waterstoftechniek bij de HAN

Om nieuwe energiedragers en -technologieën in Nederland verder te onderzoeken en ontwikkelen zijn er professionals op hbo-niveau nodig die daar verstand van hebben. Daarom hebben we bij de HAN de themaroute Waterstoftechniek ontwikkeld. Hiermee kun jij je (straks) als HAN-student binnen je opleiding specialiseren in deze veelbelovende materie.

Opstelling waterstof meting in Lab-2

Duik in het waterstoflab van de HAN

Kom jij aan de HAN studeren? Misschien ga je dan wel in het waterstoflab aan de slag! Het HAN H2Lab is een een test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Hier werken studenten, docenten en onderzoekers van de HAN samen met bedrijven aan waterstofprojecten. Zij doen praktijkgericht onderzoek naar waterstoftoepassingen. Ze ontwerpen, modelleren, construeren en testen verschillende waterstofsystemen op het gebied van mobiliteit, energieopslag en netstabiliteit. Gaaf toch?

Waterstofstep in H2Lab-2