Terugblikken en vooruitkijken STERKplaats Nijmegen is niet meer weg te denken

297218 STERKplaats Kapittelweg 33, STERKstudent en student Social Work werken samen.

Hoe is de eerste periode verlopen vanaf de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst? Samen met HAN-lector Maaike Hermsen, STERKplaats-coach Marjolijn van Batenburg en STERKstudent Rob Jacobs halen we anekdotes op, denken we na over de toekomst en doen we een belangrijke oproep.

“We kijken op een hele positieve manier terug!” Zo klinkt het luidkeels als we praten over het eerste halfjaar van STERKplaats Nijmegen. Elkaar op een positieve manier leren kennen was het eerste doel en dat is behaald. Stilstaan bij wie de ander is en wat hij of zij met zich meebrengt aan talenten en vaardigheden. Rob Jacobs vertelt ook “dat er ook veel pittige onderwerpen zijn aangesneden.” Het team van STERKstudenten is na de uitvoerige kennismaking heel hecht, en ook zijn er studenten bijgekomen.  

Marjolijn geeft aan: “Al vrij snel zaten we met z’n allen via beeldbellen in Microsoft Teams met elkaar te werken en ik ben ontzettend trots op hoe iedereen zijn best doet positief te blijven.” STERKstudent Rob is het daar roerend mee eens. Hij is bijzonder in zijn nopjes met de online workshop die STERKstudenten desondanks hebben gegeven aan studenten Pedagogiek.

Niet zeggen: ik wil voor jou zorgen, maar samen optrekken met een persoon.

Vertellen wie we zijn

“We willen vertellen wie de STERKplaats maken”, zegt lector Maaike Hermsen. Nog niet iedereen kent de STERKplaats op de HAN. Toch stijgt de populariteit van de STERKstudenten op de K33, dat gebouw is onderdeel van de HAN-campus in Nijmegen. Ze worden regelmatig herkend en bouwen een band op met medewerkers en medestudenten. Rob Jacobs geeft aan: “Ook al heb je een beperking, er wordt echt naar ons geluisterd. Alsof wij professionals zijn.” De ambitie is om die ontwikkeling in het huidige en volgend studiejaar voort te zetten.

Vanuit de LFB werken we op verschillende STERKplaatsen in het land aan het opleiden van ervaringsdeskundigen die advies kunnen geven aan bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeenten of andere organisaties die maatschappelijke doelen nastreven.

“Daarnaast vergroot en ondersteunt de LFB het zelfbeeld en eigenwaarde van mensen met een beperking”, zegt Rob Jacobs.

Verbinding binnen en buiten de HAN

Lector Maaike Hermsen en docent Elske van Oostaijen zijn beiden kwartiermaker voor de STERKplaats. Dat houdt in dat zij verbinding zoeken met enerzijds het onderzoek (Maaike) en anderzijds het onderwijs (Elske). “We hebben een schakelrol tussen de STERKplaats, het onderwijs en het onderzoek, dat levert heel veel initiatieven op”, zegt Maaike Hermsen.

Veel succesvolle voorbeelden zijn te noemen. Zo hebben STERK-studenten en studenten Beeldende Therapie gewerkt aan een tentoonstelling. Dat was het resultaat van gecombineerde leerteams. Marjolijn benoemt: “alle studenten voelden zich onderdeel van één team en hun wens is om vaker samen op te trekken.”

Daarnaast leren studenten die later in de gehandicaptenzorg gaan werken nu al door de samenwerking met STERKstudenten. Dat maakt de STERKplaats op de HAN zo bijzonder. “Niemand anders die zo goed kan vertellen wat belangrijk is in de relatie tussen ‘zorgontvanger’ en ‘begeleider’ als de STERKstudent zelf”, concludeert Marjolijn.

Onlangs gaf Maaike met enkele STERKstudenten een gastles aan geneeskundestudenten van het RadboudUMC. Dit was erg leuk en inspirerend om te doen. We kregen als feedback te horen van een student dat het wat haar betrof nog wel langer had mogen duren!

Naast iemand staan

Belangrijk statement van de 3 gesprekspartners is: je moet naast iemand staan. Concreet betekent dat volgens lector Maaike Hermsen: “Niet zeggen: ik wil voor jou zorgen, maar samen optrekken met een persoon.” Rob ziet het als zijn persoonlijke missie om daar meer over te vertellen. Met video’s, kenniscafés, via social media. “Leren van elkaar, en van elkaars inzichten,” zoals hij het beschrijft.

Duurzame plek

Parallel aan de start van de STERKplaats Nijmegen is een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd door ZonMw. Het onderzoek focust op het realiseren van een duurzame plek voor de samenwerking met ervaringsdeskundigen. Lector Maaike Hermsen zegt daarover: “Vanuit de STERKplaats bouwen we een netwerk. Samenwerken met ervaringsdeskundigen is niet alleen iets voor nu, maar ook voor de toekomst.” De partners van de STERKplaats, Siza, Pluryn en het Zelfregiecentrum Nijmegen, zijn een lerend netwerk. Samen werken zij aan een concreet plan om plekken als STERKplaats Nijmegen te behouden voor een lange periode. Welke voorwaarden zijn essentieel om de borging van ervaringsdeskundigheid te versterken binnen een organisatie? Dat brengen we in kaart met het onderzoek.

Oproep Je bent van harte welkom

Mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar de STERKplaats Nijmegen zijn van harte welkom om kennis met ons te maken. Mocht je twijfelen dan haalt Rob Jacobs je graag over: “Het is een hartstikke leuk team en er wordt veel geouwehoerd.” Belangrijk is dat je als STERKstudent moet (leren) accepteren dat je een beperking hebt, geeft Rob ook aan. “Dat heb ik gedaan en daar helpen we elkaar ook mee.”

Naast plaatsen voor STERKstudenten zijn er ook stageplekken beschikbaar voor andere HAN-studenten. Dat past perfect bij de wens om van elkaar te leren binnen de HAN. “Be where the action is!” benadrukt Marjolijn van Batenburg. Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking staan middenin in de samenleving en hebben dus ook een prominente plek binnen de HAN .

En die plek is open voor iedereen. Of je nu nieuwsgierig bent, in de toekomst gaat werken met mensen met een beperking of gewoon zin hebt in een praatje.

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over het project ‘STERK in onderwijs’ en de STERKplaats op de HAN