studenten aan het werk met robot

Robot Pepper is de Personal Health Coach van de toekomst. Om Pepper goed aan te laten sluiten bij de zorgvraag moet er veel getest worden met de eindgebruikers. In de Proeftuin Robotica is aan de doorontwikkeling gewerkt. Hoe hebben studenten van de HAN zorgopleidingen bijgedragen aan de testfase?

Meerwaarde inzet studenten

Roel Boumans van MijnRobots werkte aan de doorontwikkeling van Pepper in de Proeftuin Robotica, bij de Academy Het Dorp van Siza. Hij kreeg daarbij hulp van studenten van de zorgopleidingen van de HAN. “Dat was een heel waardevol onderdeel van de proeftuin. Natuurlijk fijn dat zij een groot deel van het werk uit handen namen,'' vertelt Roel Boumans. ''Maar het was vooral fijn dat de studenten zo actief mee dachten.''

''De studenten hadden goede ideeën over zaken die we konden onderzoeken, uiteraard binnen de kaders die we al hadden geschetst. En ze kwamen met creatieve oplossingen voor de uitvoering. Hun toevoeging aan het team bood echt meerwaarde. Ook de feedback van het personeel op de zorglocaties was heel belangrijk. Uiteindelijk ontwerpen we het product om hun werk lichter te maken”.

Ontwikkeling zorgtechnologie

Clark Nowack, begeleidend docentondernemer zorgtechnologie vanuit het HAN lectoraat Innovatie in de Care: ''Het was nuttig om met de studenten telkens een andere functionaliteit van Pepper te testen. We hebben 5 van zijn mogelijke rollen geobserveerd, en cliënten gevraagd wat ze van de interactie vonden. Het werd steeds duidelijker wat Pepper voor de sector kan betekenen. Hij ontwikkelde zich van een verpleegkundige die vraagt hoe het met de mensen gaat, tot een gezondheids- en bewegingscoach die fysiotherapie oefeningen met ze doet.''

Proeftuin Robotica gaat door

In 3 jaar zijn al volop ervaringen opgedaan in en met de pilot van de Proeftuin Robotica. Uit de effectstudies blijkt dat de samenwerking tot waardevolle inzichten heeft geleid. De bevindingen zijn te lezen in het artikel:

Voor alle betrokkenen bij de Proeftuin Robotica is het een mooie win-win situatie. Academy Het Dorp gaat dan ook blijvend ondersteuning bieden aan technologie-ontwikkelaars, zorginstellingen en andere samenwerkingspartners in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Zorgstudenten, technologie en robotica

Het HAN lectoraat Innovatie in de Care is partner in de proeftuin. Lector Marian Adriaansen: ''We pakken elke kans die we zien om zorgstudenten bij technologie en robotica te betrekken. Ze meegeven: technologie is gewoon onderdeel van het vak.''

''In de Proeftuin Robotica ervaren studenten dat het zinvol is om robots in te zetten, en dat het voor bepaalde doelgroepen veel verschil kan maken. Sommige robots kunnen bijdragen aan het levensplezier van mensen, andere robots geven zorgverleners meer tijd om écht met de cliënt bezig te zijn. En studenten merken ook dat een robot nooit hun menselijke bijdrage kan vervangen. Belangrijk, want daarover bestaan nog weleens zorgen.''

Meer weten?

Neem voor vragen en meer informatie over ontwikkeling van zorgtechnologie contact op met: