Afstuderen bij Rijkswaterstaat  Stappen zetten op het transitiepad duurzame wegverharding

293685 Flora en Laurie voor de Gaasperdammertunnel -RWS

Flora Troelstra en Laurie Driessen zijn niet alleen studiegenoten Civiele Techniek aan de HAN, maar doen nu óók samen hun afstudeerstage. En wel bij Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud. We hebben 8 vragen.

Hoe deze studenten Civiele Techniek hun afstudeertijd bij Rijkswaterstaat ervaren? Dat vertellen ze graag zelf.

"Ik was hiervoor stagiair bij een aannemer, een adviesbureau en een ingenieursbureau. Nu wilde ik graag de andere kant ervaren. Van Laurie had ik positieve berichten gehoord over Rijkswaterstaat. De beslissing om voor deze organisatie te kiezen, was dan ook snel gemaakt", aldus Flora. Laurie knikt: "Ik heb al eerder stage gelopen bij Rijkswaterstaat en ben hier ook actief geweest als werkstudent. Dat beviel goed."

Hoe ziet jullie opdracht eruit?

"Wij werken tijdens deze afstudeerstage in opdracht van het transitiepad duurzame wegverharding", legt Laurie uit. "Dit is 1 van de 4 transitiepaden waarmee Rijkswaterstaat bezig is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij onderzoeken in dit kader de stand van zaken binnen de organisatie met betrekking tot circulaire wegverharding."

Flora vult haar aan: "Asfalt wordt momenteel al gerecycled, maar de vraag is op welke manier. Asfalt bestaat namelijk uit meerdere lagen: een dek-, tussen- en onderlaag. Een deklaag die vervangen wordt, kan opnieuw gebruikt worden, bijvoorbeeld als onderlaag. Maar wat als de deklaag eigenlijk nog heel goed was en nogmaals gebruikt had kunnen worden als deklaag? Dan heb je het product wel gerecycled, maar niet op de best mogelijke manier. Wij brengen in kaart wat Rijkswaterstaat precies verstaat onder circulaire wegverharding, stellen indicatoren vast om de mate van circulariteit aan te geven en laten zien waar men deze indicatoren binnen projecten kan vinden. Daarnaast maken we duidelijk waar eventuele blinde vlekken zitten en adviseren we over mogelijke oplossingen daarvoor."

292357 Laurie Driessen, stagiair bij RWS. Voor fietstunnel. Foto beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat
Laurie Driessen, Afstudeerder Civiele Techniek

Laurie: "Iedereen maakt graag tijd voor je, helpt je op weg of biedt een ander perspectief op een vraagstuk. Dat is heel waardevol voor een stagiair.’"

Kunnen jullie ons eens meenemen in jullie werkdag; hoe ziet die eruit?

Flora vertelt dat er diverse vaste momenten zijn: "Iedere dinsdag drinken we online koffie met een groep duurzaamheidsadviseurs. We horen dan van elkaar wat er speelt. Om de week hebben we een overleg met het kernteam van het transitiepad duurzame wegverharding. Ook hier bespreken we de stand van zaken. Daarnaast praten we eens per week bij met onze stagebegeleiders."

Laurie geeft aan dat ze daarnaast veel samen aan de slag zijn met hun onderzoek. "We werken onze deelvragen uit en halen op allerlei manieren informatie op. Zo doen we literatuuronderzoek en gaan we met veel verschillende mensen in gesprek. We hebben bijvoorbeeld al diverse Rijkswaterstaat-experts rondom wegverhardingen en circulariteit geïnterviewd en uiteenlopende aannemers. Met de kernteamleden praten we veel over wat Rijkswaterstaat nu eigenlijk verstaat onder circulaire wegverharding. Al met al zijn onze dagen goedgevuld."

Wat is tot nu toe het indrukwekkendste moment tijdens jullie stage?

Voor Flora is dat heel duidelijk: "Dat zijn de gesprekken met het kernteam transitiepad duurzame wegverharding. We leren veel van deze collega's, maar zij ook van ons; we zetten ze met onze vraagstellingen echt aan het denken. Ik merk dat wat wij doen impact heeft. Dat vind ik bijzonder." Laurie is het met haar eens: "Er zijn geen pasklare antwoorden voor de vragen uit ons onderzoek. Wij maken met onze zoektocht dus echt iets los in de organisatie."

"Ik merk dat wat wij doen impact heeft. Dat vind ik bijzonder."

Wat zijn voor jullie de 3 leukste momenten tijdens een gemiddelde werkweek?

"Ik krijg veel energie van de overlegmomenten met onze stagebegeleiders. Het gaat dan uiteraard over ons onderzoek, maar zeker ook over hoe het met ons gaat. De sociale kant komt dus ook aan bod", zo vertelt Laurie.
Flora: "Ik vind de zogenaamde DULO-momenten ook erg interessant. Tijdens deze overleggen worden we bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame leefomgeving, afgekort DULO."

Daarnaast vinden beide stagiairs de samenwerking erg leuk; onderling én met andere collega's.

293693 Flora Troelstra, stagiair bij RWS. Voor fietstunnel. Foto beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat
Flora Troelstra, Afstudeerder Civiele Techniek

Flora: "Soms wordt circulariteit als zweverig ervaren. Het tegendeel is waar. Circulariteit heeft een sterke technische kant en wordt door meerdere organisaties zeer concreet opgepakt."

Wat is het grootste misverstand over jullie werk?

Flora lacht: "Tsja, soms wordt circulariteit nog weleens als zweverig ervaren. Het tegendeel is waar. Circulariteit heeft een sterke technische kant en wordt door meerdere organisaties zeer concreet opgepakt." Laurie ervaart soms een verkeerd beeld van Rijkswaterstaat. "Een overheidsorganisatie wordt al snel als ambtelijk en stug gezien. Maar dat is Rijkswaterstaat zeker niet. En wij kunnen het weten, want we zitten er middenin."

Hoe ervaren jullie de begeleiding in de huidige coronatijd?

In deze periode is stagelopen anders dan voorheen. Toch ondervinden beide afstudeerders geen problemen. Laurie: "Wij worden echt goed begeleid. En dat alles digitaal gebeurt, zijn we inmiddels wel gewend. Onze lessen zijn ook al tijden online." Flora bevestigt dat: "Ook al is alles online, we hebben al vanaf het begin veel verbindingen met allerlei collega"s. Contact leggen gaat makkelijk. En onze begeleiders denken echt met ons mee en zorgen dat we een goede aansluiting op de organisatie hebben."

 

"Wij worden echt goed begeleid. En dat alles digitaal gebeurt, zijn we inmiddels wel gewend. Onze lessen zijn ook al tijden online."

Als we jullie over 5 jaar weer spreken, waar staan jullie dan?

"Een lastige vraag’, vindt Laurie. "Wat ik precies wil doen, weet ik nog niet. Wel wil ik graag een baan waarin civiele techniek en circulaire economie samenkomen. Dat zou bij Rijkswaterstaat kunnen zijn. Ik heb het hier erg naar mijn zin en de grootte van de organisatie biedt volop mogelijkheden."

Ook Flora weet het nog niet precies: "Ik ga sowieso eerst de master Transport, Infrastructure en Logistics volgen. En ik wil graag een baan waarin ik me kan richten op innovaties en onderzoek."

 

Adviseren jullie anderen om als stagiair aan de slag te gaan bij Rijkswaterstaat?

"Ja! Hier staan altijd collega’s klaar om je te helpen. Bovendien is er binnen Rijkswaterstaat heel veel kennis aanwezig en dus zoveel te leren", aldus Flora.

Laurie is het helemaal met haar eens: "Ik loop natuurlijk niet voor niets voor de 2e keer stage hier. Iedereen maakt graag tijd voor je, helpt je op weg of biedt een ander perspectief op een vraagstuk. Dat is heel waardevol voor een stagiair."

Credits 

Dit interview is tot stand gekomen door Rijkswaterstaat. Heb je ook interesse in een stage bij Rijkswaterstaat? Neem hier een kijkje. 
©Rijkswaterstaat 2021

Nagekomen bericht 

Laurie en Flora hebben 4 juni 2021 hun onderzoek gepresenteerd en verdedigd. 
Zij haalden voor hun afstudeerwerk een 9,8. Afgerond: een 10!