Uitdagende leskaarten In beweging voor een betere motoriek

286309 man met voetbal draaiend op vinger

Kinderen zitten momenteel meer dan ooit achter beeldschermen. Van buitenspelen komt bar weinig terecht. Geen wonder dat hun motorische vaardigheden vaak achteruit hollen. Terwijl het zó belangrijk is dat we al op jonge leeftijd goed en genoeg leren bewegen. Want jong geleerd…

Daarom komt het er nu nóg meer op aan dat het bewegingsonderwijs van hoog niveau is. Een voorbeeld? De beweegkaarten uit de etalage-portal, volop praktische handvatten.

Beweegvaardigheden

De HAN-academie Sport en Bewegen ondersteunt leerkrachten die op basisscholen gymlessen geven. Met als doel dat zij beter toegerust zijn om hun leerlingen beweegvaardigheden bij te brengen. Vaardigheden waar ze hopelijk de rest van hun leven plezier van hebben. Samen met het werkveld heeft de academie beweegkaarten ontwikkeld. Die kaarten staan via een digitaal portaal vrij ter beschikking van iedereen die ze graag gebruiken wil. Want hoe meer kinderen op een aansprekende manier bewegingsvaardiger worden, hoe beter.

Stimuleren en uitdagen

Willen kinderen sport leuk (blijven) vinden, dan moet eerst het fundament op orde zijn, weet docent-onderzoeker Sebastiaan Platvoet. “Eerst leren bewegen, daarna kun je pas een goede sporter worden. Vaak zie je bijvoorbeeld dat voetballertjes eenzijdig motorisch ontwikkeld zijn. Op de lange termijn liggen dan blessures op de loer.”
Maar hoe leer je kinderen goed bewegen? Sebastiaan heeft in zijn promotieonderzoek een didactiek ontwikkeld waarmee de leerkracht elk kind op diens eigen niveau kan uitdagen. En samen met collega’s maakte hij leskaarten die leerkrachten helpen om boeiende en stimulerende lessen aan te bieden. 

 

c0333174-0cf1-11ee-9d58-02565807075b man zittend op hek buiten

De stap naar de praktijk

De ontwikkelaar van de portal waarop de leskaarten te vinden zijn, is Wouter Hebbink. “Je kunt van alles bedenken en wetenschappelijk onderbouwen waarom kinderen beter moeten leren bewegen. Maar de vraag is hoe je het idee vervolgens naar de praktijk brengt. Hoe zet je het in de markt, zodanig dat je vakleerkrachten daadwerkelijk vooruithelpt? Dat begint met meten waar een kind staat. Daarna moet je, met de resultaten onder de arm, iets goeds maken.”

Wil je dat ze sport leuk blijven vinden? Leer kinderen dan eerst bewegen!

BLOC-test

Een goed programma heeft baat bij een zorgvuldige monitoring. Daar is winst te behalen in het bewegingsonderwijs. Het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent, onderdeel van de Academie Sport en Bewegen, ontwikkelde samen met externe partners de BLOC-test voor leerlingen van het basisonderwijs. Deze test is tijdens de gymles eenvoudig via een app af te nemen. Sebastiaan: “Het is een soort citotoets voor bewegen, waarbij 4 fysieke testen het bewegingsniveau aan de hand van Balans, Locomotor en Oog-hand Coördinatie in beeld brengen.” Daarnaast worden via een vragenlijst ook werkhouding, sportief leervermogen en de interpersoonlijke kenmerken van kinderen geïnventariseerd.

Beweegkaarten

De uitslag van de BLOC-test werpt meer licht op beweegvaardigheid en -potentieel van het kind in kwestie. Wouter: “Een kind dat normaal niet opvalt tijdens de gymles, kan verrassend sterk uit de test komen. Geef je zo’n kind onvoldoende uitdaging, dan gaat het bewegen waarschijnlijk saai vinden. Zijn potentieel blijft onaangeboord, met alle gevolgen van dien voor zijn gezondheid en sportieve toekomst. Een BLOC-test effent het pad om adequaat in te spelen op de beweegvaardigheid van elk afzonderlijk kind. Zo kan ieder kind beter leren bewegen, op zijn eigen manier. Met de in totaal 108 beweegkaarten kunnen de vakdocenten dan vervolgens in de les aan de slag.”

Sportservice

Buurtsportcoach Leontien Thewissen van Sportservice Zwolle beaamt: “Ik kan dankzij de BLOC-test eenvoudiger kinderen van hetzelfde niveau bij elkaar zetten. Vrij moeiteloos maak ik de beweegkaarten uitdagender voor de makkelijkere bewegers of, omgekeerd, simpeler voor kinderen met minder bewegingsvaardigheid.” Ze vindt het vooral prettig aan de bovenkant te kunnen differentiëren. Kinderen die altijd wel meedraaien, vallen immers minder op dan kinderen die afhaken. Bij haar eigen Sportservice ziet Leontien dat de kaarten tot zowel bewustwording als inspiratie leiden. “Onze sportcoaches zijn door de HAN opgeleid voor het juiste gebruik van de BLOC-test en de oefeningen. Prettig is tot slot zeker ook dat de coaches niet steeds zelf een oefening hoeven te bedenken. We willen deze aanpak graag uitrollen naar verenigingen en naschoolse kinderopvang.”

291816 Docent Leontien Thewissen in de gymzaal met pijl en boog.

Leontien is 8 jaar geleden al aangehaakt en heeft het traject van onderzoek tot ontwikkeling van dichtbij meegemaakt. Zo deed ze mee aan de 1e pilot Talentontwikkeling en -herkenning. Ze denkt terug: “Zaken die mij opvielen, gaf ik terug aan Sebastiaan. Doordat er goed naar de praktijk geluisterd is, kunnen we er ook écht iets mee.”

Maatschappelijke functie

Wouter: “De HAN heeft een maatschappelijke functie. Daarom hebben we de beweegkaarten zowel in foto als video in een etalage-portal gezet op beterlerenbewegen.han.nl. Op die manier kan iedereen er z’n voordeel mee doen.” Het werkt volgens Wouter heel laagdrempelig: “Een school neemt contact op met de HAN en laat weten met de BLOC-test te willen werken. Daarna krijgt deze toegang tot het digitale platform. We bieden een cursus aan, zodat de docent direct ermee aan de slag kan.”

Master Sport en Beweeginnovatie

Obesitas, vergrijzing, vereenzaming: de maatschappij staat voor grote uitdagingen. De HAN Master Sport- en Beweeginnovatie zet de kracht van sport en bewegen in en ontwikkelt duurzame oplossingen om mensen en organisaties vooruit te helpen binnen het domein sport, bewegen en gezondheid. Student Niels volgt de deeltijdmaster en constateert dat een master uitdaagt om anders naar de wereld te kijken.

32984 studenten staan klaar voor de start

Meer inspirerende verhalen

Spot Nijmegen

Gastsprekers vertellen over hun brede vakgebied. Zo vertelt Loewie, student Pedagogiek en vrijwilligster bij Amnesty International over diversiteit en de vooroordelen over mensen met een niet-westerse achtergrond in de zorg.

296024 Podcast logo in witte tekst en rode achtergrond.

Fysiotherapiestudenten krijgen mensen in beweging

Hoe krijg je mensen tijdens de coronacrisis van de bank? Studenten HAN Fysiotherapie ontwikkelde ‘QuaranTrain. Een internationaal beweegplatform met blog en instructievideo’s om jong en oud de beweegrichtlijnen van de WHO te laten opvolgen.

296577 Een jongen met een rood shirt doet een thuisoefening op het kleed. Quaran-Train zet mensen in beweging.