Masterthesis Zelfmanagementgedrag bij chronische lage rugpijn na blended fysiotherapie-interventie

63d3752e-0cf1-11ee-b9d9-02565807075b Foto Jesse Achten aan het werk in de praktijk als fysiotherapeut

Jesse Achten is fysiotherapeut en volgt daarnaast de masteropleiding Musculoskeletale Revalidatie aan de HAN, specialisatie Manuele Therapie. Wat betekent deze masteropleiding in de praktijk? Hoe past Jesse zijn grote interesse in technologie en eHealth toe in zijn masterthesis?

Specialiseren

"Ik was voor mijn gevoel nog lang niet klaar met leren. Eenmaal afgestudeerd als fysiotherapeut ben ik vrij snel een groot scala aan cursussen gaan volgen. Tijdens het wekelijks overleg met collegae over zaken binnen de praktijk en casuïstiek, kon ik als startend fysiotherapeut niet overal over meepraten en soms kon ik niet alles goed volgen. Dit was een impuls om op zoek te gaan naar een master om mij te specialiseren en meer kennis op te doen."

Lage rugpijn is de meest voorkomende musculoskeletale klacht. Er is een duidelijke relatie tussen chronische lage rugpijn en een lage mate van zelfmanagement. Dit leek mij een doeltreffend onderwerp om onderzoek naar te verrichten."

De waarom vraag

"De Master Musculoskeletale Revalidatie leert me met name scherp en kritisch blijven in mijn klinisch redenatieproces als fysio- en manueeltherapeut. Door constant de ‘waarom-vraag’ te stellen en te reflecteren op mijn eigen handelen blijf ik mezelf ontwikkelen tot een betere therapeut.

Ook draagt het wekelijks gezamenlijk theorie bestuderen en praktische vaardigheden oefenen met medestudenten hier ontzettend aan bij. De master heeft mijn netwerk ontzettend vergroot; naast medestudenten en docenten, zijn dit professionals zoals huisartsen, orthopeden en neurologen."

Theorie in de praktijk

"Zowel alle theoretische als praktische kennis pas ik direct toe in de praktijk. Zoals de vakinhoudelijke kennis tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten. Hierin integreer ik zowel in het werkveld opgedane kennis, maar ook informatie vanuit de meest recente wetenschappelijke literatuur.

Ook pas ik deze kennis toe in mijn correspondentie met professionals zoals huisartsen, orthopedisch chirurgen en neurologen. De interactieve lessen in het derde jaar met onder andere een orthopeed, radioloog, anesthesist, farmacoloog, neuroloog en huisarts, dragen hieraan goed bij."

Masterthesis

"Binnen de sector waarin ik werkzaam ben, mede door de corona pandemie, speelt innovatie in technologie een grote rol. Tijdens het tweede jaar van de masteropleiding ben ik op zoek gegaan naar een onderwerp voor mijn masterthesis.

Ik zocht naar literatuur over het zelfmanagementgedrag van mensen met chronische lage rugpijn na het volgen van een blended fysiotherapie-interventie. Dit houdt in dat face-to-face fysiotherapiesessies geïntegreerd zijn met een smartphone app. Tot op heden bleek dat er weinig onderzoek is gedaan naar het inzetten van deze behandelmethode binnen de fysiotherapie."

Zelfmanagement bij lage rugpijn

"Lage rugpijn is de meest voorkomende musculoskeletale klacht. Er is een duidelijke relatie tussen chronische lage rugpijn en een lage mate van zelfmanagement. Dit leek mij een doeltreffend onderwerp om onderzoek naar te verrichten.

In de Fysiopraxis las ik een artikel over e-Exercise Lage Rugpijn, een relatief nieuwe behandelmethode binnen de fysiotherapie door het toepassen van een blended interventie. Er loopt een groot kwantitatief onderzoek naar de effecten van e-Exercise Lage Rugpijn op lange termijn. Tot op heden is echter weinig bekend over het zelfmanagementgedrag van patiënten met chronische lage rugpijn na zo’n blended interventie.

Ik ben binnen het e-Exercise lage rugpijn project kwalitatief onderzoek gaan doen naar het zelfmanagementgedrag van deze patiënten na het volgen van deze blended interventie. Hierbij is naar verschillende perspectieve gekeken, zoals o.a. die van de fysiotherapeut, de patiënt en de sociale omgeving. Ook worden de tekortkomingen, implicaties en relevantie voor de praktijk besproken."

 

Wetenschappelijk onderzoek

"Via werkplekleren ben ik een samenwerking aangegaan met een onderzoeksgroep in Utrecht. Het was een ontzettend unieke ervaring om mij hierbij aan te sluiten en een individueel onderzoek uit te voeren binnen een bestaande grote studie. Door zowel begeleiding vanuit de HAN en vanuit deze onderzoeksgroep heb ik mijn onderzoek naar een hoog niveau kunnen brengen.

Ik ben ongeveer een klein jaar bezig geweest. Na de master zal ik dit pad verder bewandelen totdat de resultaten van mijn onderzoek gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift."

Bewustzijn vergroten

"De bevindingen van deze studie kunnen het bewustzijn van fysiotherapeuten vergroten over de perspectieven, ervaringen en obstakels van patiënten met chronische lage rugpijn met betrekking tot hun zelfmanagementgedrag. Daarnaast is een soortgelijke studie nog niet eerder uitgevoerd, waardoor mijn studie ook specifieke kennis oplevert voor mensen met chronische lage rugpijn die al een zelfmanagement interventie hebben gevolgd."

Reflecteren

"Het grootste leerproces bij de masterthesis is constant reflecteren op stappen in het onderzoeksproces. De overeenkomst tussen het vak fysiotherapie en wetenschappelijk onderzoek is dat je constant de keuzes en stappen die je maakt verantwoord vanuit verschillende perspectieven. Door aanvullend meerdere cursussen te volgen over kwalitatief onderzoek vanuit zowel de HAN als de onderzoeksgroep, heb ik hier veel kennis over opgedaan."

Tips voor studenten

"De belangrijkste tip voor de masterthesis die ik wil geven is: Zoek een onderwerp wat je ontzettend interesseert, maar wat ook van toegevoegde waarde kan zijn voor de praktijk. Mocht je de mogelijkheid krijgen om te samenwerken met een onderzoeksgroep, overweeg deze keuze dan zeker! Ondanks dat het een grote uitdaging en tijdsinvestering kan zijn, krijg je er veel voor terug. Zoals een ontzettend leerzame periode, een breder netwerk en een product om trots op te zijn!"

De toekomst

"Mijn toekomstplannen staan nog niet vast. Ik ga eerst meer uren maken in de praktijk waar ik werk en mijn ervaring als musculoskeletaal manueeltherapeut uitbreiden. Daarnaast zal de komende periode in het teken staan van de publicatie van mijn artikel.

Tijdens de master is mijn interesse in het vak nog groter geworden dan het al was en is ook mijn affiniteit met de wetenschap gegroeid. Wie weet zal de toekomst een combinatie van mijn vak als musculoskeletaal Manueel Therapeut en wetenschap of een rol in het onderwijs teweegbrengen. Al zal ik eerst even genieten van de toegenomen vrije tijd na het afronden van de master!"