Verpleegkundige complementaire zorg Met complementaire zorg de verbinding slaan tussen reguliere en alternatieve zorg

hbo ict ipad tablet

“Complementaire zorg staat niet op zich. Deze vorm van zorg is de verbinding tussen reguliere en alternatieve zorg”, aldus Bettina van der Panne tijdens de webinar: Complementaire zorg voor iedereen.

Ze vervolgt: “vaak ziet een cliënt of patiënt iets als reguliere zorg, maar wordt er wel degelijk complementaire zorg toegepast. Dat moeten we vaker benoemen als verpleegkundigen, om bewustwording te creëren.”

“Complementaire zorg wordt vaak bestempeld als ‘zweverig”, vertelt Marion Giesberts, opleidingscoördinator van de post-hbo opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg bij de HAN. Marion vraagt aan haar gasten Bettina van er Panne, senior verpleegkundige neonatologie MC/HC in het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, en Dorette de Haas, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland, tijdens de webinar ‘Complementaire zorg voor iedereen’ wat zij hiervan vinden. Bettina vertelt: “Op onze afdeling passen we juist interventies toe die evidence based zijn zoals het huid-op-huidcontact. Ook geven we massages bij jonge baby’s. Voor deze interventies is wel evidence voor de positieve effecten”. Dorette vult aan dat ook voor het gebruik van diverse aroma’s, zoals lavendel, er wel duidelijk evidence is voor de positieve effecten.

Bettina vertelt vervolgens enthousiast over de ontwikkelingen bij haar werkgever, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht: “Terwijl ik de opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg volgde, kwam ik in contact met een neonatologie arts. Haar research proposal sluit heel goed aan op het projectplan dat ik schreef voor mijn opleiding, uiteraard zoeken we nu de samenwerking op. Dit leidde ertoe dat ik vanuit mijn werkgever 8 uur per week kan besteden aan onderzoek. Een van de onderzoeken die momenteel loopt is het onderzoek muziek als medicijn bij kinderen.” De inzet van muziek is ook onderdeel van complementaire zorg. Luisteren naar muziek kan helpen een stemming om te buigen of spanning te verminderen. De inzet van muziek is ook onderdeel van complementaire zorg. “Daarnaast kregen wij zorgassistenten op de afdeling. De zorgassistenten helpen verpleegkundigen bij het uitvoeren van pijnlijke en stressvolle handelingen bij de kinderen.”

Houd het bij je professie en doe geen ongegronde interventies, je moet weten waar je mee bezig bent

“De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik interventies en handelingen beter kan onderbouwen naar cliënten, familie van de cliënten en collega’s. Daardoor krijgen interventies en behandelingen meer vorm en inhoud”, vertelt Dorette tijdens de Webinar. “Ik heb ook contact opgenomen met de huisarts en praktijkondersteuner om uit te leggen welke ondersteuning wij extra kunnen bieden in de wijk. Een ander resultaat wat we behaald hebben met behulp van complementaire zorg is de toepassing van een koolzuurbad bij een cliënt met wonden aan zijn voet. Het resultaat is heel goed, daar ben ik trots op.” Mede dankzij de inzet van Dorette is er binnen Buurtzorg een werkgroep opgezet die werkt aan visiedocument om complementaire zorg binnen Buurtzorg beter in te zetten.

Het belangrijkste wat beide verpleegkundigen willen meegeven aan de webinar bezoekers is om altijd naar het geheel te kijken. Ook voor complementaire zorg geldt dat er contra-indicaties zijn. “Houd het bij je professie en doe geen ongegronde interventies, je moet weten waar je mee bezig bent”, aldus Dorette de Haas.

Meer weten over de opleiding?

Wil je meer comfort bieden bij pijn, angst en stress? Een bijdrage leveren aan het voorkomen van polyfarmacie en opioïd sparend werken? Patiënten tools bieden om zelf klachten te kunnen verlichten? Zorgen dat je teams hier mee aan de slag willen? Volg de opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg! Bekijk de website voor meer informatie. De opleiding start op 20 januari 2021.