Arboverpleegkundige Meer ruimte voor verdieping door online onderwijs

“Eigenlijk is dit de weg naar blended learning”, vertelt HAN VDO-trainer Gerda Woltjer. Zij is coördinator van de post-hbo opleidingen Praktijkondersteuner en Arboverpleegkundige. “Cursisten bereiden nu in hun eigen tijd de stof voor, terwijl we de lessen gebruiken voor verdieping.”

“Elke opleiding heeft zijn eigen uitdaging”, licht Gerda toe. “De groep van Arboverpleegkundige is groot, alle 20 cursisten tegelijk lesgeven is pittig. We hebben twee manieren van lesgeven bekeken.” Zo was een klassikale les en een online spreekuur met een lector geregeld. Bij het spreekuur had de lector van tevoren haar PowerPoint opgenomen en gedeeld in korte video-opnamen. De cursisten konden deze filmpjes voorafgaand aan de les kijken. “Tijdens de les in de ochtend hebben de cursisten het uur gebruikt om vragen te stellen aan de lector. Dit werkte heel goed, omdat er ruimte kwam voor verdieping. Meer verdieping dan normaal in de les, omdat er dan vaak niet voldoende tijd is voor alle vragen. De cursisten vonden dit zeer waardevol.”

Kans voor de toekomst: verdieping online

Gerda ziet deze online verdieping ook als kans voor de toekomst. “Dit willen we er misschien wel in houden. Onze gastdocenten komen soms van ver, een digitaal vragenuurtje geeft ruimte om in een kort moment diepgang te creëren en cursisten te helpen de stof beter te begrijpen”, vertelt Gerda enthousiast.

Wel was het zoeken naar een juiste vorm voor het vragenuurtje. “We wilden eerst de chatfunctie Microsoft Teams gebruiken, maar niet iedereen had deze optie. Daarnaast was er niet voor iedereen de gelegenheid om vragen te stellen in de digitale les, omdat je dan moet ‘inbreken’ met je microfoon. Dat vonden sommige mensen lastig.” Voor de volgende les heeft Gerda daarom ingeregeld dat de cursisten de vragen vooraf stellen via Padlet, een digitaal prikbord. Gerda: “Hierdoor kan de gastdocent de vragen vooraf zien en er tijdens het vragenuurtje op terugkomen. Dat biedt iedereen de ruimte om een vraag te stellen.”

Cursisten meer betrekken bij de les betekent zelf minder aan het woord zijn en de theorie voorafgaand aan de les delen.

Klassikaal les volgen is vermoeiend

De Arboverpleegkundigen kregen ook nog een klassikale les op een middag. In Microsoft Teams werd live lesgegeven. “Dit werkte minder goed. Het was zware kost, de les ging over adviesrapportage en onderzoek. Daarnaast was het vermoeiend om lang in deze vorm les te krijgen. Je moet blijven opletten”, legt Gerda uit.

Het interactief houden van de les is een uitdaging. “Hoe houd je iedereen betrokken? Voor hetzelfde geld is iemand het gras aan het maaien tijdens de les”, zegt Gerda gekscherend. “Cursisten meer betrekken bij de les betekent zelf minder aan het woord zijn en de theorie voorafgaand aan de les delen. We merken van ervaringen van andere opleidingen dat werken in kleine groepen beter werkt. Ze krijgen dan plenair een probleemstelling mee, die ze in kleinere groepen uitwerken.”

Blended learning

De cursisten reageerden enthousiast op de online lessen. “Ze vinden het fijn om elkaar even te zien, om contact te hebben.” Wel bleek al snel dat de praktische oefeningen lastiger te realiseren waren online. Daar hadden de cursisten meer behoefte aan contactonderwijs. “Daarom gaan we deze lessen van de opleiding Arboverpleegkundige opschorten tot we elkaar weer fysiek zien. Bij theoretische lessen en opdrachten zoals literatuur zoeken, werkt online onderwijs wel goed. Die combinatie van online leren en contactonderwijs is zeker iets voor de toekomt. Eigenlijk is dit de weg naar het blended learning waar we al zo lang op zoek zijn!”

 

Over de post-hbo opleiding Arboverpleegkundig

Jezelf profileren in het werkveld arbeid en gezondheid of werk je al als verpleegkundige binnen de arbodienstverlening? De opleiding Arboverpleegkundige biedt een verdere verdieping aan professionals in dit werkveld. Deze opleiding is de enige erkende opleiding voor Arboverpleegkundige in Nederland. Meer weten? Bekijk onze opleidingspagina. Startdatum: 16 november