Regiebehandelaar Subsidie project Verpleegkundig Specialist-GGZ als regiebehandelaar

Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-5

Om de Verpleegkundig Specialist-GGZ te ondersteunen in de nieuwe rol van regiebehandelaar, is het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening het project De Verpleegkundig Specialist-GGZ in de rol van regiebehandelaar gestart. Het project heeft een RAAK-publiek-subsidie gekregen.

De Verpleegkundig Specialist-GGZ als regiebehandelaar

In de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg (GGZ) is steeds meer behoefte aan overzicht en coördinatie. Verschillende vakgebieden werken in de GGZ samen om te zorgen voor kwaliteit van de zorg. Sinds 2017 heeft de Verpleegkundig Specialist-GGZ, naast de psychiater en psycholoog, een rol als regiebehandelaar. In deze rol heeft de verpleegkundige vooral aandacht voor de gevolgen van de psychiatrische stoornis voor de cliënt. De volledige taakomschrijving is terug te vinden in het Model-Kwaliteitsstatuut GGZ.

Om de specialistisch verpleegkundige te ondersteunen bij het invullen van regierol, is de HAN het project De Verpleegkundig Specialist-GGZ in de rol van regiebehandelaar gestart. Doel van het project is om kennis en ervaringen uit de praktijk te verzamelen en tools en te ontwikkelen.

Meer kwaliteit in de GGZ

Anneke van Vught is associate lector bij het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en leidt het project. Van Vught: “In het HAN-project werken we samen met cliënten en hun naasten, psychiaters en psychologen van 7 grote GGZ-instellingen, docenten, onderzoekers en lectoren van 4 hogescholen, een hoogleraar verplegingswetenschap en verschillende beroepsverenigingen. Op deze manier zorgen we voor breed gedragen concrete handvatten voor het werkveld. Bijdragen aan het effectief functioneren van de Verpleegkundig Specialisten-GGZ als regiebehandelaars betekent kwaliteitswinst voor de cliënten. En daar gaat het in de praktijk tenslotte om!”

Bijdragen aan het effectief functioneren van de Verpleegkundig Specialisten-GGZ als regiebehandelaars betekent kwaliteitswinst voor de cliënten. En daar gaat het in de praktijk tenslotte om!

Een van de onderzoekers is Enzio Boeijen, verpleegkundig wetenschapper bij het Radboud UMC. Samen met professionals uit de GGZ verzamelt hij informatie over de manier waarop de Verpleegkundig Specialist-GGZ nu de rol van regiebehandelaar invult of wil invullen. Welke gevolgen heeft dat voor de kwaliteit van de zorg en welke factoren zijn van invloed zijn op de invulling van de regierol?

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met de projectleider Anneke van Vught, associate lector bij het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening.
M: 06 52 41 60 18
E: a.vanvught@han.nl