Blik op de toekomst Praktijkroutes zorg klaar voor de toekomst

Twee studenten overleggen met laptop

De zorg verandert en ontwikkelingen gaan hard. Het onderwijs verandert mee. Studenten die een praktijkroute volgen in het mbo en zorginstellingen, zien wat ze moeten leren meteen in de praktijk. Hoe bereid je studenten in een praktijkroute voor op een vak dat zich zo ontwikkelt?

Het project Zorg voor de toekomst: versterking van leerpraktijken in de zorg onderzoekt wat er moet gebeuren om praktijkroutes succesvol vorm te geven. 7 partners doen er onderzoek naar, met subsidie van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Vanuit de HAN zijn Aimée Hoeve en Haske van Vlokhoven betrokken, beiden senior onderzoeker bij samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren. 

Leren in de complexe praktijk

De praktijkroute is een opleidingstraject dat ‘leren in de praktijk’ centraal stelt. Van Vlokhoven: “De invulling ervan is behoorlijk complex. Je wilt met een praktijkroute inspelen op het veranderende beroep en de tekorten op de arbeidsmarkt. Die ontwikkeling is alleen geen rechte, voorspelbare lijn. Doordat de zorg verandert, ontwikkelt het onderwijs mee. Hoe bepaal je in zo’n dynamische arbeidsmarkt welke ontwikkeling je studenten wilt laten doormaken? Meer in de praktijk opleiden vraagt ook om meer sámen opleiden. Hoe doe je dat optimaal?”

Meer stuurkracht

Hoeve vergelijkt de problematiek met klimaatverandering: “Elektrisch rijden is voor Nederland misschien een oplossing, maar voor Ghana waarschijnlijk absoluut niet. Zo werkt het ook met de invulling van praktijkroutes: de situatie en visie van school A en zorginstelling B is anders dan de positie van school C en organisatie D. Toch willen we daarin een systeem ontdekken, proberen om opleidingen en werkveld meer stuurkracht te geven.”

Tool voor invulling praktijkroutes

De 7 partners willen een tool ontwikkelen die 4 mbo’s en zorginstellingen kunnen testen in de praktijk. Voor de ontwikkeling van de tool werd een scenario-studie uitgevoerd. Hoeve: “We deden literatuuronderzoek en verzamelden praktijkervaringen. We ontwikkelden een scenario rond het uitgangspunt dat al het leren verplaatst moet worden naar de werkplek. Je gesprek moet dan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van studenten: doe je dat individueel of als groep? Vervult een zorgprofessional die taak of gebeurt het door een docent? Wat vraagt die veranderende rol van begeleiders? Maar ook: wat doe je met je schoolgebouw als daar nauwelijks nog studenten zijn?”

Meer informatie

In het studiejaar 2020-2021 gaan de partners met de tool in de praktijk aan de slag. Het project Zorg voor de Toekomst wordt gesubsidieerd door NRO en loopt van september 2019 tot september 2022. De 7 partners in het project zijn: ECBO (penvoerder), samenwerkingsverband, Vilans en de mbo-instellingen ROC Nova College, ROC Nijmegen, Graafschap College en ROC Friese Poort.

Neem voor meer informatie over het project contact op met senior onderzoekers Aimée Hoeve of Haske van Vlokhoven van het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren.