Focus Nieuwe Sustainable Energy & Environment projecten zorgen voor focus en massa

Gebouw op IPKW in Arnhem met klok en oranje letters

Samenwerken aan gasvrije wijken en een circulaire economie. Het programma Sustainable Energy & Environment (SEE) van de HAN werkt aan slimme oplossingen voor maatschappelijke problemen. Met 3 nieuwe projecten levert SEE een bijdrage aan het verminderen van CO2.

De nieuwe projecten dragen bij aan doelstellingen uit het landelijk klimaatakkoord: 49% CO2-reductie in 2030 en CO2-vrij in 2050. Om deze doelstellingen te halen, is veel innovatie en menskracht nodig. Binnen SEE werken onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samen om te innoveren en bekwame professionals op te leiden.

Gasvrij, waterstof en hennepvezel

De 3 projecten onderzoeken het verminderen van CO2 uit verschillende invalshoeken:
  • Wijkgerichte energietransitie: op weg naar gasvrije wijken;
  • Waterstof en mobiliteit: waterstof als energiebron;
  • Biomassa voor energie en grondstoffen: het verwaarden van hennepvezel.

Project Wijkgerichte energietransitie

Nederland moet van het gas af. De CO2-uitstoot moet terug. Fossiele brandstoffen raken op. Naar schatting 6 miljoen bestaande woningen hebben een alternatief voor een gasketel nodig. De HAN doet onderzoek naar alternatieven voor energie in woningen. Onder andere in samenwerking met de gemeente Arnhem, die een wijkaanpak ontwikkelt om huizen fossielvrij te maken. Het Spijkerkwartier, een wijk met veel 19e-eeuwse herenhuizen, wordt als een proeftuin gebruikt.

De HAN heeft dankzij verschillende projecten veel kennis op het gebied van aardgasvrije woningen. Bijvoorbeeld het project HP-Launch, dat in het leven werd geroepen door het lectoraat Meet- en Regeltechniek. Onderzoekers, studenten en bedrijven werken aan een nieuw warmtepompconcept. Om de ontwikkeling van deze technologie te versnellen, worden de resultaten uit het project gedeeld met de warmtepompindustrie.

Project Waterstof & Mobiliteit

Transport is één van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. Vanaf 2030 mogen in Nederland geen nieuwe voertuigen met een brandstofmotor meer worden verkocht. Het lectoraat Duurzame Energie en het lectoraat HAN Automotive Research doen al jaren onderzoek naar deze energiedrager. Bijvoorbeeld in het project Nefusta, waarin onderzoek gedaan wordt naar het tankstation van de toekomst.

Ook in het project Waterstof & Mobiliteit speelt Arnhem een grote rol. De stad kent verschillende waterstofbedrijven die internationaal opereren, HyGear bijvoorbeeld. Dit bedrijf staat op het Industriepark Kleefse Waard, een bedrijvenpark waar veel HAN-studenten aan mobiliteitsprojecten werken.

Project Biomassa voor Energie & Grondstoffen

Er is steeds meer aandacht voor de circulariteit van producten en nieuwe, duurzame grondstoffen. Producten van conventioneel plastic maken bijvoorbeeld plaats voor producten van plantaardige materialen. Bij voorkeur materialen uit reststromen. De HAN doet onderzoek naar het toepassen van vezelhennep in producten. Het project vindt deels plaats op het Industriepark Kleefse Waard. Daarnaast richt de HAN zich op biomassa als brandstof via de Learning Community Biomass to Liquid.

Een van de biomassaprojecten gaat over onderzoek naar groene afvalstromen. De projectpartners onderzoeken hoe zij belangrijke grondstoffen uit het bermgras van Rijkswaterstaat kunnen halen. Van deze grondstoffen kan plastic worden gemaakt dat geschikt is voor de productie van bermpaaltjes. Al met al levert dat een mooi circulair systeem op.

Kleefse Waard: innovatiecampus van de toekomst

Veel van het SEE-onderwijs en -onderzoek vindt plaats op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Daar is op dit moment een onderwijs-onderzoeks-pilot gaande: The O-Zone. Dat is een hybride leeromgeving waar studenten en onderzoekers samen met bedrijven aan energievraagstukken werken. Dit concept wordt de komende jaren uitgebreid tot een innovatiecampus voor Sustainable Energy & Environment.

Meer informatie

Voor meer informatie over de projecten en de SEE kun je contact opnemen met Christien Lokman, programmamanager Sustainable Energy & Environment (SEE). Christien is ook lector bij het lectoraat Biodiscovery. Het HAN BioCentre is het Centre of Expertise in Biotechnologie & Analyse van de HAN.