Intreerede Maaike Hermsen wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zelf belangrijk?

null

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking gezien en erkend worden in wie ze zijn? En wat vinden zij zélf belangrijk? Dat zijn centrale vragen voor lector Maaike Hermsen.

Tijdens haar installatie als HAN-lector Ethiek van het lectoraat Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking ging Hermsen op deze vragen in. Ruim 200 professionals, aankomend professionals, opleiders en collega's woonden de installatie bij.

Volgens lector Maaike Hermsen kenmerkt het kunnen aangaan van een verbinding de houding van een professioneel zorgverlener. Hermsen in haar intreerede de Kunst van Verbinding: "Het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking" is gericht op het versterken van de verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Daarnaast richten we ons op de kunst van verbinden vanuit het perspectief van de professional. In de verbinding komt het gericht-zijn op de ander tot uitdrukking."

Individualisering ondermijnend voor verbinding

Volgens de lector kan de individualisering in zorg en welzijn ondermijnend zijn voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. “Zet de toenemende individualisering in onze cultuur het aangaan van een verbinding niet onder druk? Doet de veranderende vraag en schaarste op de arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs geen afbreuk aan het kunnen aangaan van verbinding? En kan, zolang het gaat om meetbare kwaliteit als externe richtlijnen en output indicatoren, verbinding ooit de professionele norm zijn?”
 
Gezien deze ontwikkelingen, zijn de aandachtsgebieden van het lectoraat:
 
  • Ethiek van verbinding: meer oog voor de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking.
  • De gedeelde ervaring als grondslag voor verbinding.
  • Investeren in betekenisvolle verbinding en relationele verantwoordelijkheid.
  • Ethiek van verbinding: professionalisering door dialoog over goede zorg.

Profiel en thema’s lectoraat

Het lectoraat Ethiek van Verbinding van Mensen met een Verstandelijke Beperking doet praktijkgericht onderzoek in verbinding met mensen met een verstandelijke beperking. Projecten van het lectoraat zijn gebaseerd op 3 thema’s:
 
  • Versterken van de verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
  • Versterken van de positie van de professional in het bieden van goede zorg.
  • Kwaliteit van leven: op zoek naar betekenisvolle verbinding zoals dagbesteding van zorgboerderijen en de gedeelde ervaring van muziek.
Het onderzoek van het lectoraat draagt als onderdeel van de afdeling Onderzoek & Innovatie van de Academie Mens en Maatschappij bij aan de ontwikkeling van professionele en wetenschappelijke kennis, beroepsontwikkeling en kwalitatieve ondersteuning voor en beleidsontwikkeling van de sector zorg en welzijn.

Meer informatie?