Ondersteuning Hoe regel je technische ondersteuning voor migranten met zorgvraag?

Migranten zorgverlening

Met technologische hulpmiddelen kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Maar verschillende doelgroepen vragen een verschillende aanpak. Ouderen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen. Health-onderzoeker Lucie Pluymaeker deed onderzoek hoe migranten met een zorg

Lucie Pluymaekers werkte graag mee aan het Health-onderzoek Oudere migranten langer thuis. “Als onderzoeker en docent hbo-v heb ik me altijd intensief beziggehouden met de groep migranten. Ik neem al jaren deel aan het netwerk Diversiteit binnen de HAN. Ik vind het interessant om met de doelgroep in gesprek te zijn, te zien hoe ze leven en te begrijpen wat ze nodig hebben. Zodat we – via onderzoek – bij kunnen dragen aan hun gezondheid en kwaliteit van leven.”

Oudere migranten langer thuis

Pluymaekers deed onderzoek voor het lectoraat Innovatie in de Care met lector Marian Adriaansen. “Oudere migranten langer thuis is een afgeleide van het ZonMw-project Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen is Gemakkelijk (HANDIG). HANDIG gaat om de vraag of domotica de zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen met licht cognitieve problemen en milde dementie kan vergroten. En dan op zo’n manier dat zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis wonen. Een project dat over álle ouderen gaat. Bij ons HEALTH-onderzoek gaat het om ouderen met een migrantenachtergrond. Heel relevant, omdat oudere migranten vaker dan autochtone Nederlanders met gezondheidsbeperkingen te maken krijgen. Ze lijden vaker aan chronische ziekten, ervaren hun gezondheid als slechter en doen vaker een beroep op de huisartsenhulp. Ondertussen leunen ze zwaarder op hun mantelzorgers en stellen ze het gebruik van voorzieningen zo lang mogelijk uit.”

Contacten leggen met migranten

Samen met een betrokken ergotherapeut als sleutelfiguur en zijn Turkssprekende stagiaire dook Pluymaekers een Arnhemse wijk in waar veel mensen van Turkse komaf wonen. “We sloten aan bij activiteitenmiddagen om ouderen te werven, legden lijntjes met thuiszorgorganisaties, belden uitgebreid met mantelzorgers en interviewden bewoners thuis. We hebben van alles aangegrepen om antwoord te krijgen op vragen als: wat zijn de ‘vindplaatsen’ van oudere migranten? Hoe leg je contact? Hoe help je hen de juiste keuze te maken uit het aanbod aan hulpmiddelen? Maar ook: wat is passende voorlichting? Welke rol kunnen mantelzorgers spelen bij het gebruik van een tool?”

Verdiep je in de doelgroep, wat hebben ze nodig? Wat helpt ze écht verder? En neem de tíjd. Doe je onderzoek onder migranten, laaggeletterden of kwetsbare ouderen? Reken dan minstens het dubbele van de normale doorlooptijd van een onderzoek.

Wat helpt de doelgroep écht verder?

Uiteindelijk vond Pluymaekers 10 ouderen bereid om mee te werken. Een krappe respons zegt Pluymaekers: “Daardoor kunnen we geen uitspraken doen over de effectiviteit van domotica bij oudere migranten. Wel hebben we op basis van ons onderzoek een aantal belangrijke aanbevelingen geformuleerd.” Die aanbevelingen zijn:  
 
  • Bouw de werving op in stappen. “Kom niet meteen met allerlei hulpmiddelen en toestemmingsformulieren op de proppen. Win vertrouwen!”
  • Geef bekendheid aan (technologische) hulpmiddelen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren in de eigen taal van de ouderen. 
  • Sluit zo mogelijk aan bij bestaande sociale structuren zoals bijeenkomsten en activiteitenmiddagen.  
  • Zorg dat ten minste 1 van de onderzoekers de taal van de doelgroep spreekt.   
  • Betrek sleutelfiguren en/of de doelgroep al bij het onderzoeksvoorstel, laat ze meedenken over opzet en aanpak. 
 
Pluymaekers: “Verdiep je in de doelgroep, wat hebben ze nodig? Wat helpt ze écht verder? En neem de tíjd. Doe je onderzoek onder migranten, laaggeletterden of kwetsbare ouderen? Reken dan minstens het dubbele van de normale doorlooptijd van een onderzoek.” 

Hou rekening met wie je voor je hebt

Binnenkort deelt Pluymaekers haar bevindingen in de leergemeenschap Inclusief onderzoek. “Andere (Health-)onderzoekers kunnen hun voordeel doen met onze ervaringen. Wat werkt bij mensen met een lage sociaal-economische status? Wat moet je doen en wat moet je vooral laten om via je onderzoek verschil te maken?” Als docent hbo-v-deeltijd neemt ze de kennis die ze heeft opgedaan mee in haar lessen communicatieve en reflectieve vaardigheden. “Tijdens de anamnese, in het verpleegproces, in gesprek met patiënten. Er zijn zoveel momenten dat je als zorgprofessional rekening kunt en móet houden met wie je voor je hebt.” De resultaten van het onderzoek van Pluymaekers worden ook meegenomen in het grote, lopende project HANDIG. “Ik zie het als een waardevolle aanvulling op de scope van dat bredere onderzoek.”