Geneeskundige Bijstand

Grootschalige Geneeskundige Bijstand in de praktijk

Medische hulpverlening bij rampenoefening

Het Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is een landelijk model voor medische hulp aan slachtoffers van grote rampen en ongelukken. In dit model werken ambulancediensten en het Rode Kruis samen om slachtoffers zo snel mogelijk te behandelen. De HAN onderzocht de ervaringen met het GGB model.

Myrthe Paalberg en Kim Selman, studenten Medische Hulpverlening en onderzoekers van het lectoraat Acute Intensieve Zorg interviewden ambulanceverpleegkundigen en medewerkers van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) in 5 veiligheidsregio’s. Het onderzoek bracht kansen en problemen van de GGB-aanpak van grote incidenten en rampen in kaart.

Inzicht in voor- en nadelen van de GGB-aanpak

Bij een ramp behandelen en vervoeren de ambulancediensten de zwaargewonde slachtoffers en verzorgen de vrijwilligers van het Rode Kruis de lichtgewonde slachtoffers. Onderzocht is hoe de geïnterviewden denken over de ‘command en control functie’ en de ‘taak verantwoordelijke transport’. Wat zien zij als voordelen van de taakkaart en afspraken over materiële middelen? Wat leert deze systematische evaluatie bij de opvang van grootschalige incidenten op als het gaat om training en oefening?

Vervolgonderzoek voorbereiding crisissituaties

Het lectoraat en de academische werkplaats ANHAPHEM gaan samen met de partners meer onderzoek doen om een goede voorbereiding van zorgprofessionals en vrijwilligers op rampen en crisissituaties beter wetenschappelijk te onderbouwen.