Bumpy Moments Feedback met Bumpy Moments-aanpak

Studenten HAN Pabo Arnhem zitten achter laptop. Hun docent lacht hen toe.

Het onderwijs zit vol met ‘bumpy moments’. Momenten waarop er geen duidelijk goed of fout is. Want wat doe je als leraar als Ilse niet naast Damian wil zitten? Is dat haar eigen keuze of moet Ilse leren omgaan met iedereen? Met de Bumpy Moments-aanpak krijg je feedback op je pedagogische keuzes. En

Iedere leraar kent ze wel. Die momenten waarop je pedagogische professionaliteit uitgedaagd wordt, zonder ruggensteun van protocollen en regels. Want bij Ilse neig je misschien meer naar keuzevrijheid, terwijl voor een ander kind de balans doorslaat naar leren omgaan met anderen. In klassen en op scholen gaat het vaak om het didactische ‘Hoe en Wat’ en veel minder om het pedagogische ‘Waarom’. Terwijl goed onderwijs bestaat uit een gebalanceerde, doordachte combinatie van die twee. De Bumpy Moments-aanpak helpt om daar concreet handen en voeten aan te geven.

Leren van je bumpy moments

De aanpak bestaat uit het filmen van jezelf als docent in de klas. Die opname kijk je later terug, samen met een collega-docent, een coach of je lerarenopleider. Welke bumpy moments zie jij langskomen en welke zijn voor jou de belangrijkst? Daarna bespreek je je bumpy moment. Waarom gaf je Ilse keuzevrijheid? Waarom is dat juist bij haar zo belangrijk? Waarom zou je bij een ander kind voor een andere aanpak kiezen? Waarom vind je het belangrijk om dat onderscheid te maken? Uiteindelijk komen zo je pedagogische drijfveren boven tafel.

Schiet niet te snel in de actie-modus. Weet wat je waarden zijn, zodat je waardenvol kunt handelen!

Via bumpy moments naar pedagogische visie

De aanpak geeft je richting bij je dagelijkse didactische keuzes. Die rode draad maakt voor je collega’s duidelijk wat jouw aanpak is. Daardoor kun je makkelijker de verschillen en de overeenkomsten tussen didactische keuzes bespreken. Op die manier kun je samen invulling geven aan de pedagogische visie van de hele school. En daarin zit opnieuw een bumpy moment: kiezen jullie voor een eenduidige alle neuzen dezelfde kant op? Of ziet de school het als taak om jonge mensen voor te bereiden op de veelzijdige maatschappij en krijgt dus iedere leraar zijn eigen pedagogische ruimte?

Meer informatie?

Carlos van Kan  is senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN. Van Kan ontwikkelde de Bumpy Moments-aanpak tijdens zijn promotieonderzoek. Over de aanpak en de dilemma’s van leraren in de dagelijkse praktijk in het onderwijs, verscheen ook een ECBO-publicatie: Bumpy moments in de dagelijkse onderwijspraktijk.

De Bumpy Moments-aanpak is in gebruik bij verschillende trainingen van docententeams, in train-de-trainer-trajecten, binnen de Educatie Pro Academie van de HAN en in de masteropleiding Ontwerpen van eigentijds onderwijs. Wil je meer weten over de Bumpy Moments-aanpak of hier zelf mee aan de slag?

Neem contact op met senior onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Carlos van Kan.