Eindrapport Regionale Arbeidsmarkt Ouderenzorg

verzorgsters helpen vrouw met brood in broodrooster doen

Hoe om te gaan met het verschil tussen de (toenemende) vraag naar de expertise van de specialist ouderengeneeskunde en de beschikbare capaciteit? Op welke wijze kan continuïteit van zorg en behandeling worden gewaarborgd? HAN onderzoekers hebben regionale knelpunten, ideeën en oplossingsrichtingen i

Ouderenzorg: waard om voor te werken

Bestuurders uit de Zorgregio Nijmegen namen het initiatief om gezamenlijk naar duurzame oplossingen voor de arbeidsmarkt ouderenzorg te zoeken. Dit in aansluiting bij het programma Waard om voor te werken, Samen sterk voor voldoende menskracht, van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW).

Onderzoek en acties regionale arbeidsmarkt ouderenzorg

Helene Rompen, Marleen Lovink, Anneke van Vught en Miranda Laurant van het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening voerden onderzoek uit naar het benutten van expertise en capaciteit specialisten ouderengeneeskunde.

De onderzoekers presenteren hun bevindingen in het:

Het onderzoek laat zien dat taakverschuiving tussen disciplines, goede praktijkvoering en gerichte samenwerkingsafspraken bijdragen aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk ouderenzorg. 

Samen met de regiovakgroep van specialisten ouderengeneeskunde in de zorgregio Nijmegen (ROSON) worden verschillende actielijnen in 2020 - 2022 verder uitgewerkt.