UAS Een echte university of applied sciences gooit er een schepje bovenop

bijeenkomst onderzoekers

De strategische agenda Professionals van Morgen van de Vereniging Hogescholen noemt de bijdrage van het praktijkonderzoek belangrijk voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Terecht, maar van ons mag de inzet hoger zijn, schrijven Janneke Hoekstra en Bram Veenhuizen van de HAN.

Voor hogescholen is de arbeidsmarkt de focus van de strategische koers voor de komende jaren. Dat staat in de strategische agenda Professionals van Morgen van de Vereniging Hogescholen. Volgens de strategische agenda wordt er daarnaast een steeds groter beroep gedaan op het hbo om met praktijkgericht onderzoek een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering of de toegankelijkheid van de zorg.

Hoe wordt de hogeschool een echte university of applied sciences?

In een reactie op de strategische agenda zeggen Janneke Hoekstra en Bram Veenhuizen er graag een schepje bovenop te gooien. Het gaat hen niet snel genoeg. Zij pleiten in het artikel Hoe wordt de hogeschool een echte university of applied sciences? in ScienceGuide voor een gerichte aanpak van overheid en onderwijsinstellingen om échte universities of applied sciences te worden.