Het kan zo makkelijk zijn Design Your Life: technologie voor jongeren met autisme

Maurice Magnée met robot

Het HAN-project Design Your Life helpt jongeren met autisme in het samenstellen en toepassen van hun eigen, op maat gesneden ondersteunende technologie. Projectleider Maurice Magnée: ''Het gaat bij Design Your Life ook om de vraag of deze technologie de zelfredzaamheid en eigen regie van de jongeren

Technologie kan jongeren met autisme helpen om zelfstandig een bestaan op te bouwen. De vraag is op welke manier. Onderzoeker Maurice Magnée: ''Voor het duurzaam inzetten van innovaties in de zorg en begeleiding is gedeeld begrip en nauwe samenwerking nodig tussen cliënten, begeleiders, zorgbeleidsmakers en aanbieders van ondersteunende technologie.''Design Your Life is een project van het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme.

Voor het duurzaam inzetten van innovaties in de zorg en begeleiding is gedeeld begrip en nauwe samenwerking nodig tussen cliënten, begeleiders, zorgbeleidsmakers en aanbieders van ondersteunende technologie.'

Ondersteunende technologie op maat

Magnée: ''We ontwikkelen Design Your Life in de praktijk via 10 casestudies. Zorgprofessionals begeleiden cliënten in het selecteren en inrichten van de technologie die bij hen past. Naast de technologische oplossing helpt de methode ook om inzicht te krijgen in de capaciteiten, persoonlijke doelen en ondersteuningsvraag van de cliënt.” De casestudies leveren antwoorden op de volgende onderzoeksvragen:
 
  • Ondersteunt de aanpak cliënten in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid?
  • Hoe kunnen professionals de aanpak integreren in hun dagelijks werk?
  • Hoe kan Design Your Life als methode duurzaam verankerd worden in zorgorganisaties?

Nieuwe technologie testen in iXperium Health

Dat nieuwe technologie ook eerst flink getest moet worden, staat volgens Magnée buiten kijf: ”Bij het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme werken we vanuit een sterke integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk en beschikken we over veel relevante kennis uit voorgaande onderzoeken. In het iXperium Health werken we aan en testen we de nieuwe technologie in de zorg en welzijn. We inspireren studenten, opleiders en professionals, laten ze ervaren wat werkt en doen onderzoek naar de effecten van technologie in zorg en welzijn”.

Beter toegeruste zorgprofessionals

Met de kennis uit het project zijn zorgprofessionals beter toegerust om de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten te versterken door persoonlijke technologie. Aan het project Design Your Life subsidie toegekend door RAAK-PRO, een regeling van het Nationaal Regieorgaan SIA voor stimulering van praktijkgericht hbo-onderzoek. Het project loopt tot en met december 2023.